Pienissä kunnissa on pulaa arkkitehdeista

SAFA toteutti keväällä 2020 kyselytutkimuksen kuntien palveluksessa oleville arkkitehdeille. Toista kertaa toteutetussa kyselyssä selvitettiin vastaajien asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia kuntien hallintoon

Vastauksia saatiin 29 kunnasta, painottuen suuriin kaupunkeihin (esimerkiksi Helsingistä 20 vastaajaa). Kaikkiaan vastauksia saatiin 70 kpl.

Vastausmäärä ei riittänyt yleisten tilastollisten johtopäätöksien tekemiseen, mutta vastaukset kuvaavat kuntien palveluksessa työskentelevien arkkitehtien tilannetta ja antavat osviittaa kehityskuluista edelliseen vastaavaan kyselyaineistoon verrattuna (2010).

Silmiinpistävää aineistossa on se, että alle 10 000 asukkaan kaupungeista ei saatu yhtään vastausta, kun vielä 2010 vastauksia saatiin muutamia. Pienimmissä kunnissa ole enää arkkitehteja töissä; tilanteeseen on vaikuttanut muun muassa aluearkkitehtijärjestelmän alasajo.

Avoimiin paikkoihin ei riitä hakijoita

Vastanneissa ei ollut yhtään alle 30-vuotiasta, ja suurin osa vastaajista eli 70 % (yhteensä 50) oli iältään 41–60-vuotiaita. Kuntien palveluksessa kuitenkin viihdytään pitkään: puolet vastanneista on ollut yli 11 vuotta kunnan palveluksessa ja neljännes 6–10 vuotta. Paikkoja vapautuu eläköitymisen vuoksi, mutta isommissa kunnissa avautuu uusiakin paikkoja.

Avovastausten perusteella avoimiin paikkoihin saada välttämättä arkkitehtihakijoita. Kyselyn aikaan on ammattikunnassa vallinnut täystyöllisyys, ja kunnat eivät kykene kilpailemaan palkoissa. Näyttää myös siltä, etteivät nuoret arkkitehdit ole innokkaita hakeutumaan kuntien palvelukseen.

Valtaosa arkkitehdeista asiantuntijatasoisessa työssä

Kyselyllä selvitettiin myös arkkitehtien asemaa kuntaorganisaatiossa kysymällä, missä kunnan elimessä vastaajalla on esittelyoikeus ja missä valmisteluoikeus. Kaikki eivät tähän vastanneet, mutta noin 20 vastanneista oli esittelyoikeus lautakunnassa. Noin 80 %:lla vastanneista oli lautakunnassa vain valmisteluoikeus.

Arkkitehdit näyttävät tyypillisesti sijoittuvan kunnissa asiantuntijatehtäviin (51 vastaajaa 70:stä). Yleensä arkkitehtien toimenkuvat kunnissa venyvät laaja-alaisiksi, maankäytön suunnittelusta strategiseen suunnitteluun, hallintoon, rakennuttamiseen ja rakennusvalvontaan.

Rakennussuunnittelua ihannoidaan?

Kyselyn avovastauksissa esitettiin erilaisia näkemyksiä arkkitehtien työstä kunnissa. Pienissä kunnissa, kuten ns. kehyskunnissa, olisi tilausta arkkitehdeille, mutta heistä on kaavoituksessa pulaaVastauksissa epäiltiin, että arkkitehtikoulutuksessa ihannoidaan rakennussuunnittelua arkkitehdin ammattikuvana. Arkkitehtien vaikutusmahdollisuuksien arvioitiin heikentyneen samalla, kun rakennusteollisuus ja kiinteistöbisnes ohjaavat yhä voimakkaammin kaupunkikehitystä.

Tutustu Arkkitehdin asema ja vaikutusmahdollisuudet kuntien hallinnossa -kyselyn raporttiin

Tutustu kyselyn graafeihin

Hae sivustolta: