Arkkitehtien työn kannalta keskeisiä lakeja uudistetaan

Rakentamislaki ja sen liitännäislait astuvat voimaan ensi vuoden tammikuussa. Rakentamislain asetuksia valmistellaan ja nk. rakentamislain ensimmäinen korjaussarja on jo parhaillaan lausunnolla. Alueidenkäyttölain uudistaminen on käynnistynyt marraskuussa 2023 ympäristöministeriön johdolla. Safa on tiiviisti mukana lakien uudistamistyössä.

Ympäristöministeriön alueidenkäyttölain valmistelua varten perustamassa työryhmässä pysyvänä arkkitehtiasiantuntijana toimii Vantaan entinen kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine. Työryhmä kokoontuu tämän vuoden syksyyn saakka, minkä jälkeen laki perusteluineen kootaan lausuntokierrosta hallituksen käsittelyä varten.

”Kevään aikana kirjoitetaan lain kokonaisuuksia auki ja myöhemmin keskitytään tarkemmin siihen, miten rajapinnat rakentamislakiin ja muihin lakeihin toimivat. Pöydälle tulee myös muun muassa kumppanuuskaavoitus, joka herättänee keskustelua”, Laine kertoo.

”Mitään suurta ajattelutavan muutosta ei ole tiedossa, esimerkiksi kaavatasot säilyvät ennallaan. Lain valmistelussa keskeistä on noudattaa hallitusohjelmaa.”

Safa on määritellyt jo maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen alkuvaiheessa keskeisiksi tavoitteikseen kestävän ja laadukkaan elinympäristön, rakennetun ympäristön ja kulttuuriperinnön suojelun turvaamisen sekä sujuvan kaavoitus- ja rakennuslupaprosessin.

”Safan ylätason tavoitteet ovat ennallaan. Kaavoitusprosessin pitäisi jatkossakin mahdollistaa se, että jokainen arkkitehti voi työssään käyttää omaa asiantuntemustaan tehokkaasti, toimi hän sitten yksittäisissä hankkeissa, kunnan, yksityisen, tilaajan tai suunnittelijan roolissa”, Laine sanoo.

Alueidenkäyttölain rakennusperinnön suojelumääräyksiin ei ole näillä näkymin tulossa olennaista muutosta nykyiseen verrattuna. Rakentamislain ns. korjaussarjan pykäläehdotuksissa pyrkimys luonnon monimuotoisuuteen on ilmaistu selkeästi, mutta rakennetun ympäristön ja kulttuuriperinnön säilyminen ei ole luonnosehdotuksessa vastaavasti turvattu.

Safassa kokoontuu asiantuntemukseltaan monipuolinen taustaryhmä Tarja Laineen apuna.

”Sitä mukaa kun lain käsittely etenee, määrittelemme myös yksityiskohtaisempia ja konkereettisempia tavoitteita uudistukselle”, Laine kertoo.

 

 


Alkuperäinen maankäyttö- ja rakentamislaki tulee jakautumaan kuuteen lakiin, joita valmistellaan limittäin. Grafiikka: Kaarina Tammisto

 

Lakeja valmistellaan limittäin

Nyt käynnissä olevan alueidenkäyttölain uudistustyön taustalla on vuosia jatkunut maankäyttö- ja rakentamislain uudistus. Vuonna 2022 kokonaisuus päätettiin jakaa kahteen lakiin: rakentamislakiin ja alueidenkäyttölakiin, joka muodostettiin pienin korjauksin maankäyttö- ja rakennuslain alueidenkäyttöä koskevista luvuista.

Rakentamislaki ja sen liitännäislait, rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskeva laki ja rakentamisen henkilöpätevyyksien toteamista koskeva laki, hyväksyttiin eduskunnassa keväällä 2023 ja niiden on määrä astua voimaan vuoden 2025 tammikuussa. Alueidenkäyttölain kokonaisuuden uudistaminen päätettiin siirtää nykyiselle hallituskaudelle.

Osana alueidenkäytön kokonaisuutta ensi vuonna ryhdytään valmistelemaan kahta muuta liitännäislakia.

”Yhdyskuntarakenteen kehittämistä koskeva laki, joka käsittää mun muassa maapolitiikan, sekä yhdyskuntarakenteen toteuttamista koskeva laki päätettiin siirtää käsiteltäväksi myöhemmin, jotta alueidenkäyttölain uudistus saataisiin nopeasti maaliin”, Tarja Laine kertoo.

“Alkuperäisen maankäyttö- ja rakentamislain jakaminen moneen osaan on kuitenkin haastavaa: monet pienet muutokset saattavat yhdessä aiheuttaa suuriakin vaikutuksia.”

Safan vaikuttamistyö myös rakentamislain parissa jatkuu edelleen. Maaliskuun alussa jätetään lausunto nk. rakentamislain korjaussarjasta, jolla Orpon hallitus pyrkii korjaamaan jo hyväksyttyä rakentamislakia. Rakentamislakiin on tulossa 46 asetusta, joiden parissa työskentely jatkunee vielä pitkään.

Keväällä 2024 pöydällä on myös rakentamislain mukaisen pätevyydentoteamisen käynnistäminen. FISEn hallitus valmistelee hakemusta valtakunnallisena pätevyydentoteajana toimimisesta. Safan roolia sihteerijärjestönä ja pätevyydentoteamiselimen osakkaana arvioidaan heti alkuvuodesta.

Rakentamisen ja alueidenkäytön lakien uudistusten etenemistä seurataan tänä vuonna tiiviisti myös Arkkitehtiuutisissa.

 

Lue myös:

Safan kannanotto: Ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen voimaantuloa kiirehdittävä

Hae sivustolta: