Rakentamislaki astuu voimaan ensi vuoden alussa – kerromme syksyn tietoiskuissa mihin se vaikuttaa

Uusi rakentamislaki liitännäislakeineen astuu voimaan ensi vuoden tammikuussa. Miten muutokset vaikuttavat arkkitehtien työhön? Safa järjestää jäsenille syyskuusta alkaen tietoiskuja uuden sääntelyn aiheuttamista muutoksista.

Lyhyitä tietoiskuja tullaan järjestämään etäyhteydellä, ja niissä pureudutaan käytännönläheisesti ajankohtaisiin aiheisiin. Aluksi vuorossa on ensi vuoden alussa voimaan tuleva rakentamislaki ja sen vaikutukset arkkitehdin työhön.

Tietoiskuissa kuulet muun muassa näistä aiheista:

  • Kenen tulee hakea rakentamislain mukaista pätevyystodistusta? Mitkä pätevyyksistä ovat jatkossa lakisääteisiä?
  • Mitä rakennustuoteluettelo sisältää? Mitä laskentamalleja käytetään hiilijalanjäljen arvioinnissa? Missä vaiheessa hanketta laskelma toimitetaan? 
  • Mitä tarkoittaa laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmistä ja mitkä ovat rakentamisen tietomallille asetetut tekniset vaatimukset?

Rakentamislain kanssa samaan aikaan voimaan tulevassa pätevyyslaissa säädetään suunnittelijoita ja työnjohtajia koskevasta valtakunnallisesta pätevyydentoteamisesta. Pätevyyksiä tullaan toteamaan neljässä vaativuusluokassa, mutta pääsuunnittelijan pätevyys jatkuu vapaaehtoisena. 

Sääntelystä osan voimaantulo lykkääntyy vuodella. Uudisrakentamishankkeissa rakennuslupahakemukseen on vuoden 2026 alusta lähtien liitettävä rakennustuoteluettelo sekä tehtävä hiilijalanjälkilaskelma loppukatselmuksen yhteydessä. 

Uutta on myös rakennetun ympäristön digitalisoituminen. Niin sanotussa digilaissa säännellään muun muassa rakennusten tietojen toimittamisesta koneluettavassa muodossa rakennetun ympäristön tietojärjestelmä Ryhtiin.

Jatkossa tietoiskuja tullaan järjestämään myös muista ajankohtaisista aiheista.

Tiedotamme tietoiskujen aikataulusta tarkemmin elokuussa. Tilaisuudet ovat ilmaisia ja kaikille Safan jäsenille avoimia, tervetuloa kuulolle!

Hae sivustolta: