Vanhan Vaasan sairaala

Sisäänjättö: 21.10.2022

29.6.–21.10.2022

Senaatti-kiinteistöt järjestää suunnittelukilpailun Vanhan Vaasan sairaala-alueelle rakennettavasta uudisrakennuksesta. Sairaalan nykyinen päärakennus on rakennettu v. 1844 C.L. Engelin piirustusten mukaan.

Uudisrakennukseen sijoitetaan kolme eri osastoa 48 oikeuspsykiatriselle potilaalle, koko sairaalaa palveleva monitoimisali, valmistuskeittiö sekä henkilöstön ruokasali sekä osastoihin liittyvät potilaiden ulkoilupihat. Kilpailun tarkoituksena on luoda arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja tehokkaasti palveleva, viihtyisä hoitoympäristö niin potilaille kuin henkilökunnallekin. Alueella tullaan ylläpitämään sairaalatoimintaa pitkälle tulevaisuuteen. Turvallista ja toiminnallista sairaanhoitoa kehitetään sairaalan tarpeiden mukaisesti sairaala-alueen kulttuurihistoriallista arvoa ja suojellun rakennuskannan säilyttämistä kunnioittaen.

Hankintailmoitus TED:ssä

Ennakkotietoilmoitus TED:ssä

Lisää kilpailuja

Kaikki kilpailut

23.9. 2022

23.1. 2023

Käynnissä

Espoolaisten talo

Osallistumishakemukset 19.8.2022 klo 15 mennessä

Hae sivustolta:

X