Seinäjoen Itikanmäki

Sisäänjättö: 17.9.2009

Seinäjoen Itikanmäki, Voittanut ehdotus: Muurikki, Eero Lahti

4.6. – 17.9.2009

Voittanut ehdotus Muurikki
Arkkitehtitoimisto Eero Lahti Oy

Tekijä
Eero Lahti, arkkitehti SAFA

Pääsuunnittelu
Anna Ryhänen, arkkitehtiylioppilas

Avustajat
Anne Lehtinen, rakennusarkkitehti
Susanna Rantanen, arkkitehti SAFA
Sami Tuuhea, arkkitehti SAFA
Timo Vahter arkkitehtiylioppilas

Toinen sija Kruunu

Työryhmä
Lassila Hirvilammi Arkkitehdit Oy
Anssi Lassila, arkkitehti SAFA
Teemu Hirvilammi, arkkitehtiylioppilas
Juha Pakkala, arkkitehtiylioppilas
Yoshimasa Yamada, arkkitehtiylioppilas

Luonti arkkitehdit Oy
Jani Jansson, arkkitehti SAFA
Virve Väisänen, arkkitehti SAFA

 

Kutsutut toimistot

– Arkkitehtitoimisto Eero Lahti Oy

– Arkkitehtitoimisto Juhani Romppainen Oy

– Lassila Hirvilammi Arkkitehdit Oy

– Arkkitehdit LSV Oy

 

Kilpailijoiden nimeämä palkintolautakunnan asiantuntijajäsen
professori Jyrki Tasa

 

Seinäjoen kaupunki, tiedote 29.10.2009

Seinäjoen Itikanmäki – Kilpailuohjelma

Seinäjoen Itikanmäki – Arvostelupöytäkirja

Hae sivustolta: