Vaasan museonranta

Sisäänjättö: 25.2.2022

25.11.2021–25.2.2022

FinCap ja Vaasan kaupunki järjestävät arkkitehtuurikilpailun tontin 2-3-35 (Rantakatu 1 A) uudisrakennuksen suunnittelusta. Tontilla sijaitsevat Vaasanmylly Oy:n rakennuttamat betonisiilot sekä lämpökeskus, jotka ovat olleet tyhjillään ja käyttämättömänä 1990-luvun lopulta lähtien. Kohde on kaupungin omistaman kiinteistöyhtiö Vaasan Myllynranta Oy:n omistuksessa. Rakennusten purkamisen ja uudisrakennuksen rakentamisen mahdollistava asemakaava on hyväksytty Vaasan kaupunginvaltuustossa 13.11.2017.

Kilpailun tarkoitus on löytää hankkeen toteuttamiseksi kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti erittäin korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen ratkaisu, jossa kulttuuriympäristöön sopeutuminen sekä toiminnalliset, teknistaloudelliset ja energiatehokkuustavoitteet toteutuvat tasapainoisesti.

Kilpailun aikataulu:

19.10. Hakuilmoitus ja kilpailuohjelma julkaistu osoitteessa rantakatu1.fi

18.11. Hakuaika kilpailuun päättyy

25.11.2021–25.2.2022 Kilpailuaika

 

Hae sivustolta:

X