Oulun Hartaanselänranta

Sisäänjättö: 25.10.2019

Kutsukilpailu, Oulun Hartaanselänranta, kilpailualue
Kuva: Oulun kaupunki

Kilpailun tavoitteena on tuottaa alueesta toteuttamiskelpoinen kokonaiskonsepti, joka toimii asemakaavoituksen ja muun jatkosuunnittelun pohjana. Kilpailuehdotusten tulee olla idearikkaita, hyödyntää mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaa rakennuskantaa ja luonnonympäristöä sekä olla sekä teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia.

Mukaan on valittu Arkkitehtitoimisto AJAK Oy, MUUAN Oy, MANDAWORKS AB ja Arkkitehdit Anttila & Rusanen yhteistyökumppaneineen.

Osallistumishakemukset oli toimitettava 12.4.2019 klo 15:00 mennessä.

HILMA-ilmoitus

Kilpailuohjelma

Lisää kilpailuja

Kaikki kilpailut
Käynnissä

Junatie – väyläympäristöstä kaupunkitilaksi

Sisäänjättö: 17.9.2019

Ilmoittautumishakemukset 8.5. mennessä
Käynnissä

Kumpulanmäki

Sisäänjättö: 21.8.2019

Osallistumishakemukset 3.4.2019 klo 15 mennessä.

Hae sivustolta:

X