Meri-Rastilan monitoimitalo

Aloitus: 11/2023

Sisäänjättö: 3/2024

Meri-Rastilan monitoimitalo
alustavasti 11/2023-3/2024 (1. vaihe)

Helsingin kaupunki järjestää yleisen, kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun Vuosaaren Meri-Rastilassa sijaitsevan monitoimitalon suunnittelusta. Hanke on koulun, päiväkodin, leikkipuiston, nuorisotalon sekä kotihoidon aputilojen yhteishanke.

Kilpailun avulla on tarkoitus nähdä, voidaanko monitoimitalolle asetettuihin tavoitteisiin päästä nykyisiä rakennuksia korjaamalla, muokkaamalla ja laajentamalla – vai päästäänkö parempaan lopputulokseen korvaamalla nykyiset rakennukset kokonaan uusilla. Asemakaavatyön yhteydessä on punnittu, etteivät nykyiset rakennukset edellytä kohteen suojelua, joten myös nykyisiä rakenteita hyödyntävissä suunnitelmavaihtoehdoissa voidaan rakennuksen ilmettä ja luonnetta muuttaa toiminnallisten ja kaupunkikuvallisten tavoitteiden edellyttämällä tavalla. Suunnittelussa tulee huomioida, että kohteen ympäristö muuttuu merkittävästi, ja sovittaa uusi monitoimitaloratkaisu kaavamuutosten mukaisen kaupunkirakenteen osaksi.

Hae sivustolta: