Kankaan Suvannon arkkitehtuurikilpailu Jyväskylässä

Aloitus: 10/2021

Sisäänjättö: 1/2022

Alustavasti 10/2021 – 1/2022

Jyväskylän kaupunki järjestää arkkitehtuurikilpailun Kankaan alueen pohjoisosan asuinalueen uudisrakentamisen suunnitelmasta. Alueesta käytetään työnimeä Kankaan Suvanto. Suunnittelualue sijoittuu Kankaan alueelle Jyväskylän ydinkeskustasta n. 1 km:n itään kulttuurihistoriallisesti arvokkaan entisen paperitehtaan pohjoispuolelle Tourujoen ranta-alueelle.  Kilpailun tavoitteena on saada Kankaan alueen pohjoisosan asuinalueen suunnitelma, joka muodostaa kaupunkikuvallisesti laadukkaan viihtyisän asuinympäristön ja huomioi maakunnallisesti arvokkaan kulttuurihistoriallisen teollisuusympäristön. Kilpailualueen asemakaavaluonnos on tarkoitus laatia kilpailun tulosten perusteella. Kilpailun tavoitteet täsmentyvät kesän aikana.

Hae sivustolta:

X