Rakennusperintö-SAFAn kannanotto: Pihlajamäen suojelukaava-aluetta tulee käsitellä kokonaisuutena

Pihlajamäki, 1965. Kuva: HKM

Suomen Arkkitehtiliiton rakennusperinnön alaosasto Rakennusperintö-SAFA lausuu Rapakivenkuja 2 asemakaavan muutosehdotuksesta seuraavaa:

Helsingin Pihlajamäki on 1960-luvun asuntoalue, joka kokonaisuutena on suojeltu v. 2007 hyväksytyllä asemakaavalla. Pihlajamäki on myös valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009) ja se on valittu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään suomalaisen modernismin merkkiteosvalikoimaan. Pihlajamäen arvokkaiksi todettuihin ominaisuuksiin kuuluu veistoksellinen vastakohta rakennetun alueen ja kallioisen metsämaiseman välillä sekä aikanaan uutta ja edistyksellistä suunnittelua edustanut rakennuskanta.

Nyt esillä olevassa asemakaavamuutosehdotuksessa on kysymys täydennysrakentamishankkeesta, joka toteutuessaan olisi suojelukaavan tavoitteiden vastainen ja saattaisi toimia ennakkotapauksena vastaaville hankkeille paitsi Pihlajamäessä myös muissa suojelluissa kohteissa.

Lue kannanotto:

Pihlajamäen suojelukaava-aluetta tulee käsitellä kokonaisuutena

Pihlajamäen suojelukaava-aluetta tulee käsitellä kokonaisuutena (doc)

Hae sivustolta: