Puheenjohtajalta: Uudet haasteet vaativat luovia ratkaisuja, ja luovuus on yksi meidän voimavaroistamme

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on yksi suurimmista haasteista, kun pohditaan, miten elinympäristöämme muovataan seuraavina vuosikymmeniä.

Teksti: Asko Takala

Alkanut vuosi 2023 käynnistyy hyvin toisenlaisissa tunnelmissa kuin edellinen, mutta poikkeavasti käynnistyi sekin – ja myös sitä edeltänyt. Varmaa on vain muutos.

Näkyvien ja näkymättömien tulevaisuuksien kirjon hahmottaminen kuuluu arkki­tehdiksi oppimiseen ja työhön.

Safan vuoden 2023 teema on luonnon monimuotoisuus. Se tulee näkymään Safan julkaisuissa, tapahtumissa ja viestinnässä. Mutta miten? Mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa arkkitehtuurissa laajasti ajateltuna?

Yhteiskuntamme muuttuu ja arkkitehdin täytyy muuttua sen mukana. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on yksi suurimmista haasteista, kun pohditaan, miten elinympäristöämme muovataan seuraavina vuosikymmeninä. Arkkitehtikunnan on pystyttävä vastaamaan tähän, mikäli haluamme olla uskottava rakennetun ympäristön tekijä ja keskustelija. Uudet haasteet vaativat luovia ratkaisuja, ja luovuus on yksi meidän voimavaroistamme.

Olemme valinneet teeman, johon ammattikunnallamme ei ole valmiita vastauksia. Sen sijaan meillä on paljon kysyttävää ja opittavaa eri alojen osaajilta. Uskon, että olemme valmiita uusiin avauksiin ja myös tuomaan oivaltavia näkökulmia niin luonnon monimuotoisuudesta kuin luonto­kadosta käytäviin keskusteluihin. Luontotyyppien suojelua tehdään paloissa ja paikallisesti, aluetasolla arkkitehdit ovat luontevasti mukana maankäytön suunnittelussa.

Suunnittelutyössä hiilikädenjäljen kasvattaminen ei yksin riitä, kun tavoittelemme luontokadon rajoittamista ja eheyttävää monimuotoisuutta.

Rohkaisen kaikkia osallistumaan ja altistumaan avoimin mielin. Pohdiskelulle, omia ja kaverin ajatuksia haastavalle mielipiteiden vaihdolle on tilaa aina ja mahdollisuuksia kaikkialla.

Jotta Safa voi toimia vahvana vaikuttajana, on tärkeää päästä kiinni hankkeisiin jo niiden valmisteluvaiheessa ja tuoda esiin erilaisia ratkaisuja, visio­ta, aloitteita ja pamfletteja. Eikä ainoastaan suunnittelun parissa vaan myös muissa asioissa, kuten ympäristöämme koskevien lainsäädäntöhankkeiden varhaisessa vaiheessa tai jopa aiemmin. Esimerkkinä olkoon maankäyttö- ja rakennuslain kahtia jakaneen uudistuksen eteneminen, kun alueidenkäytön suunnittelua koskevan lain valmistelu jatkuu tänä vuonna.

Suunnittelutyössä hiilikädenjäljen kasvattaminen ei yksin riitä, kun tavoittelemme luontokadon rajoittamista ja eheyttävää monimuotoisuutta.

 

VIIME vuoden viimeisessä liittovaltuuston kokouksessa päätettiin käynnistää koko jäsenistön, toiminnan ja organisaation läpikäyvä muutosvalmistelu. Tarkoituksena on toimia yhdessä, muuttaa se, mikä on tarpeen ja tunnistaa se, mikä on hyvää, toimivaa ja pitämisen arvoista. Lähestymme pian kaikkia jäseniä sekä ala- ja paikallisosastoja eri tavoin. Toivon, että mahdollisimman moni vastaa Safan kartoittaviin kyselyihin ja osallistuu tilaisuuksiin.

Odotan, että hyvien suunnittelun periaatteiden mukaisesti etenemme yhdessä, avoimesti keskustellen ja arvojamme harkiten punniten.

 

Asko Takala
Safan hallituksen puheenjohtaja

Kirjoitus on julkaistu Arkkitehtiuutisten numerossa 1/23.

Hae sivustolta: