SAFAn jäsenet mukaan muutoshankkeeseen – pysy kuulolla ja osallistu!

SAFAssa on käynnistymässä liiton organisaation uudistustyö, johon tullaan osallistamaan laajasti SAFAn jäseniä.

Ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2023 arvioidaan ja kartoitetaan organisaation muutostarpeita muun muassa jäsenkyselyillä ja työpajatyöskentelyllä. Syksyllä hahmotellaan uudistuksen tavoitteet ja tehdään suunnitelma muutosten toteuttamiseksi.

Muutosryhmä-nimellä kulkeva työryhmä on valmistellut hankkeelle viisivaiheisen toimintasuunnitelman vuosille 2023–2025. Suunnitelma tarkentuu ja hyväksytään liittovaltuuston kokouksissa vaiheittain.

Muutosryhmän jäsenet ovat: Asko Takala (pj), Risto Huttunen, Noora Laak, Elizaveta Parkkonen, Jonna Taegen, Raine Vihelmaa, Inari Virkkala, Mari Virtanen ja  Arja Lukin.

Seuraa hankkeen viestintää jäsentiedotteessa, SAFAn somekanavissa ja verkkosivuilla.

Hae sivustolta: