Jäsenkysely: Safa on tärkeä osa ammatti-identiteettiä

Osana Safan muutoshanketta kartoitettiin jäsenten näkemyksiä liiton palveluista ja toiminnasta. Kyselyn perusteella Safan jäsenet toivovat liitolta enemmän vaikuttamista ja näkyvyyttä, täydennyskoulutusta ja tapahtumia sekä kustannusten pysymistä ennallaan.

Teksti: Päivi Virtanen
Arkkitehtipäivät 2019. Kuva: Petteri Kari.

Safa toteutti helmikuussa jäsenkyselyn, johon vastasi 520 liiton jäsentä. Kyselyllä kartoitettiin jäsenten näkemyksiä Safan palveluista ja toiminnasta. Jäsenkysely on osa Safassa käynnistyneen muutoshankkeen nykytilan ­kartoitusta.

Kyselyn vastaajien jakauma vastaa hyvin jäsenistön maantieteellistä sijoittumista, moninaisia tehtävänkuvia sekä jakaumaa varsinaisiin jäseniin, eläkeläisiin ja opiskelijoihin. Reilu kolmannes vastaajista on toiminut Safan luottamustehtävissä ja 35 prosenttia ilmoittaa kuuluvansa Safan alaosastoon. 

Kyselyn toteutuksesta ja analyysistä vastasi muutosryhmä ja Safan toimisto.

”Näin hyvä vastausprosentti yllätti meidät. Koska vastaukset jakautuvat varsin tasaisesti, tarjoavat  tulokset hyvän selkänojan muutosryhmän tilannekuva-analyysille”, sanoo muutostyöryhmän jäsen Jonna Taegen, joka analysoi kyselyn tuloksia yhdessä Inari Virkkalan kanssa.

 

Yhteisjäsenen edut halutaan säilyttää

Safan palveluista käytetyimpiä ovat kyselyn mukaan liiton julkaisut, joita ilmoitti hyödyntävänsä 57 prosenttia vastaajista, sekä tapahtumat ja webinaarit, joihin kertoo osallistuvansa 57 prosenttia vastanneista. Yli puolet vastaajista piti itselleen tärkeinä myös Safa-TEK-yhteisjäsenen TEK:ista saamia palveluja. 

60 prosenttia vastaajista haluaa jatkossakin säilyttää Safan julkaisut ja 57 prosenttia pitää tärkeänä arkkitehtuurikilpailupalvelujen säilyttämistä. Peräti 88 prosenttia vastaajista kaipaa Safan toimintaan nykyistä enemmän vaikuttamista, ja 78 prosenttia toivoo lisää täydennyskoulutuksia ja tapahtumia. 

”Kyselyn perusteella arkkitehtuurikilpailuja ja julkaisuja pidetään selkeästi Safan toiminnan kulmakivinä”, Taegen sanoo.  

Eniten parannusta kaipaaviksi osa-alueiksi 84 prosenttia vastaajista ilmoittaa vaikuttamisen ja 46 prosenttia näkyvyyden ja viestinnän. Nykyistä alempaa jäsenmaksua ja liiton kustannusten pienentämistä toivoo 26 prosenttia vastaajista, ja 22 prosenttia haluaisi vähentää Safan byrokratiaa. Yhtälö ei ole Taegenin mukaan helppo. 

”Meidän pitäisi ratkaista, miten voimme säilyttää nykyisen palvelutason ja lisätä liiton vaikuttavuutta, koulutuksia ja tapahtumia, kasvattamatta kuitenkaan liiton kustannuksia”, Taegen pohtii.

Arkkitehtuurikilpailuja ja julkaisuja pidetään selkeästi Safan toiminnan kulmakivinä.

 

Roolia pitää kirkastaa

Avovastauksissa peräänkuulutetaan Safalta erityisesti nykyistä vahvempaa roolia ammattikunnan merkityksen nostamisessa ja arkkitehtuurin laadun edistämisessä. Osa vastaajista pitää liiton organisaatiota hankalasti hahmotettavana ”himmelinä”.

Safan monitahoinen rooli sekä aatteellisena että ammatillisena järjestönä tekee Taegenin mukaan liiton roolin kiteyttämisestä tavanomaista ammattiliittoa haastavampaa.

”Kyselystä kävi ilmi, että kaikilla ei ole selkeää kuvaa siitä, mitä kaikkea Safa tekee. Selkeyttämisen varaa on, mutta toisaalta näen, että pitää myös säilyttää sopivassa määrin perinteikkään liiton hyväksi koettuja toimintatapoja”, Taegen sanoo.

”Kyselyn perusteella Safan jäsenyys on onneksi edelleen myös tärkeä osa todella monen jäsenen ammatti-identiteettiä. Tälle pohjalle on hyvä rakentaa uudistuvaa, yhä vaikuttavampaa Safaa”, Taegen sanoo.

 

Sidosryhmät arvostavat Safan asiantuntemusta

Sidosryhmien käsityksiä Safan toiminnasta kartoitettiin maaliskuussa Taloustutkimuksen haastattelututkimuksella. Haastatellut 75 henkilöä jakaantuivat julkishallinnon, järjestöjen ja säätiöiden, yritysten, koulutuksen ja median ryhmiin.

Haastatteluissa Safan vahvuuksina esiin nousivat muun muassa perinteikkyys, asiantuntemus ja arkkitehtuuri­kilpailujen tuoma positiivinen leima hankkeille. Myös arkkitehtuuripalkintoja pidettiin Safan vahvuutena. 

Tulokset vahvistavat osin jäsenkyselyn tuloksia: myös sidosryhmät näkevät eniten parannettavaa vaikuttamisen ja näkyvyyden saralla. Kiinteistö- ja rakentamissektorin vastaajat peräänkuuluttavat Safalta parempaa talous- ja kustannusymmärrystä sekä koko rakentamisen ketjun parempaa hahmottamista.

 

Lue lisää Arkkitehtiuutisten ja Arkkitehti-lehden lukijakyselyistä.

Artikkeli on julkaistu Arkkitehtiuutisten numerossa 3/23.

Hae sivustolta: