Tuore kysely: Arkkitehtiuutisten uudistukset saavat kiitosta lukijoilta

Keväällä toteutetun lukijakyselyn mukaan Arkkitehtiuutisten lukijat ovat lehteen tyytyväisiä. Erityisesti viime vuosien kehitystä ja kriittistä otetta kiitellään. Kantaaottavuutta saisi lukijoiden mielestä olla lisääkin.

Osana Safan muutosprojektia toteutettiin maaliskuussa Arkkitehtiuutisten lukijakysely. Kysely osoitettiin Safan jäsenille, ja vastauksia saatiin 233 kappaletta. Vastaajista naisia oli 55 prosenttia ja miehiä 42. Isoin vastaajaryhmä olivat yli 65-vuotiaat, joita oli 31 prosenttia vastaajista.

Vastaajista 85 prosenttia totesi olevansa erittäin tai melko tyytyväisiä Arkkitehtiuutisten sisältöön, melko tai erittäin tyytymättömiä oli yhteensä 10 prosenttia. Valtaosa vastaajista oli tyytyväisiä myös lehden ulkoasuun: sitä piti kiitettävänä tai hyvänä 67 prosenttia vastaajista, tyydyttävänä tai välttävänä 31 prosenttia.

Eniten Arkkitehtiuutisten sisällöistä lukijoita kiinnostavat ajankohtaiset ilmiöjutut (62 %), arkkitehtuuripolitiikka ja päätöksenteko (51 %) sekä kolumnit ja puheenvuorot (50 %). Sen jälkeen tulivat kilpailu-uutiset (43 %) sekä henkilöhaastattelut ja mielipidekirjoitukset (molemmat 31 %).

Neljäsosalle vastaajista tärkeintä sisältöä lehdessä ovat Safan jäsenasiat, viidesosalle tapahtumauutiset ja kuudesosalle (16 %) kirja- ja näyttelyarviot. Avovastauksissa (5 %) mainittiin lisäksi muun muassa työpaikat, kohde-esittelyt, muistokirjoitukset ja kaupunkisuunnittelu. Kiinnostavimpia sisältöjä sai valita kolme.

 


Poimintoja Arkkitehtiuutisten lukijakyselystä.

Parasta ajankohtaisuus

Avokysymyksissä tiedusteltiin, mikä Arkki­tehtiuutisissa on hyvää ja missä olisi parannettavaa. Hyviä asioita listattiin huomattavasti kehityskohteita enemmän. Ylivoimaisesti eniten mainintoja sai ajankohtaisuus, sen jälkeen monipuolisuus ja kolmanneksi se, että lehti on parantunut paljon viimeisten vuosien aikana.

Useilta vastaajilta kehuja saivat lisäksi kriittisyys, kantaaottavuus ja yhteiskunnallisuus, sisällön konkreettisuus ja luettavuus, laajat, tutkivat artikkelit ja erityisesti vuoden ensimmäisen numeron Mannerheimintie 14:n purkuhanketta käsittelevä artikkeli. Uudistettu ulkoasu ja taitto ­keräsivät sekä kehuja että moitteita. 

Jotkut vastaajista toivovat lisää kriittisyyttä ja kantaaottavuutta, pitivät lehteä ”samanmielisten keskustelukerhona” tai sisältöjä liian päällekkäisinä Arkkitehti-­lehden kanssa. 

 


Poimintoja Arkkitehtiuutisten lukijakyselystä.

Printin rinnalle podcasteja

Vastaajista 79 prosentille Arkkitehtiuutiset on erittäin tai melko tärkeä, täysin merkityksetön se on vain 0,4 prosentille.

Painettua lehteä kertoi lukevansa 98 prosenttia, verkkoartikkeleita 9 ja näköislehteä 6 prosenttia. Nykyistä ilmestymistiheyttä pitää sopivana 71 prosenttia, 21 prosenttia toivoisi lehden ilmestyvän painettuna useammin ja 4 prosenttia harvemmin. Vastaajista 78 prosenttia kertoi lukevansa Arkkitehtiuutisten jokaisen numeron ja vajaa kolmasosa jokaisen artikkelin.

Safan painojulkaisujen määrää pitää sopivana 69 prosenttia, 15 prosenttia haluaisi yhdistää Arkkitehtiuutiset ja Arkkitehti-lehden. Vastaajista 7 prosenttia olisi valmis lakkauttamaan Arkkitehti-lehden ja 4 prosenttia Arkkitehtiuutiset.

Arkkitehtiuutisten nykyisiä kanavia ja sisällön määrää niissä pitää riittävänä 62 prosenttia vastaajista. Reilu neljännes olisi kiinnostunut lisäksi seuraamaan uutiskirjeitä, 17 prosenttia podcasteja ja 10 prosenttia – alle 35-vuotiaista 37 prosenttia – haluaisi lisää somesisältöjä, kuten Insta-stooreja. 

Kysymys sisällön määrästä eri kanavissa oli yksi harvoista, jossa eri ikäluokkien vastaukset erosivat toisistaan merkittävästi. Vanhemmat vastaajat ovat pääosin tyytyväisiä nykyisiin kanaviin, kun taas nuoremmista valtaosa kaipaisi printin rinnalle erityisesti podcasteja.

Vastaajista 76 prosenttia haluaisi seurata enemmän uutisia ajankohtaisista asioista, seuraavaksi eniten asiantuntijoiden kirjoituksia (59 %) ja puheenvuoroja ajankohtaisista aiheista (55 %). Alle 35-vuotiaista 90 prosenttia toivoisi lehteen enemmän uutis- ja ajankohtaissisältöä ja 73 prosenttia tahtoisi lisää syvällistä, tutkivaa journalismia.

Vastaajista 49 prosenttia pitää Arkki­tehtiuutisille sopivimpana profiilina ammattilehteä, 37 prosenttia jäsenlehteä ja 9 uutislehteä. Tässäkin näkyi vastaajien ikä: yli 65-vuotiailla painottuu jäsenlehtiprofiili, muilla ammattilehti.

Kohde-esittelyt kiinnostavat Arkissa

Samanaikaisesti Arkkitehtiuutisten lukijakyselyn kanssa toteutettiin myös Arkkitehti-lehden lukijakysely. Tähänkin kyselyyn saatiin 233 vastausta, joista 86 prosenttia oli Safan jäseniä ja 13 prosenttia paperi- tai digilehden tilaajia. 

Painettu lehti on tärkein kanava 91 prosentille lukijoista, ja peräti neljä viidestä säilyttää lehden. Verkkoartikkeleita ja näköislehteä lukevat erityisesti alle 35-vuotiaat vastaajat (38 %).

Arkkitehti-lehden sisältöön lukijat suhtautuvat hieman Arkkitehtiuutisia kriittisemmin – 76 prosenttia on siihen erittäin tai melko tyytyväisiä ja 21 prosenttia melko tai erittäin tyytymättömiä. Ylivoimaisesti suosituimpia sisältöjä ovat arkkitehtuurikohteiden esittelyt (84  %) ja sen jälkeen ajankohtaiset ilmiöt (52 %) sekä asiantuntija- ja tutkimusartikkelit (50 %).

Avovastauksissa kiitettiin erityisesti sisällön ja ulkoasun laadukkuutta, monipuolisuutta, asiantuntevuutta ja ajankohtaisuutta. Parannettavaa nähtiin erityisesti kohde-esittelyiden kriittisyydessä ja pääkaupunkiseutukeskeisyydessä.   

Englanninkielisen version lukijoiden näkemyksiä on tarkoitus kartoittaa myöhemmin erikseen. 

 

Artikkeli on julkaistu Arkkitehtiuutisten numerossa 3/23.

Hae sivustolta: