Arkkitehtiliitossa on käynnissä koko organisaatiota koskeva uudistushanke

Parhaillaan on meneillään skenaariotyö, jossa hahmotellaan tulevia kehityssuuntia päätöksenteon pohjaksi. Syksyn aikana laaditaan Safan jäsenyyttä, arkkitehdin asemaa ja julkaisuja koskevat skenaariot, keväällä keskitytään luottamustoimintaan, vaikuttamiseen, kilpailuihin ja koulutukseen.

Teksti: Arja Lukin

Suomen Arkkitehtiliitossa on käynnistynyt vuosille 2023–2025 ajoittuva muutoshanke, jonka tavoitteena on uudistaa Safaa vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteisiin. 

Kevään aikana valmistui Safan tilanne­kuva. Muutosryhmä, joka hankkeesta vastaa, toteutti kyselyjä liiton jäsenistölle, luottamustoimijoille, lehtien lukijoille sekä sidosryhmille. Liittovaltuusto loi oman tilannekuvansa kevään kokouksessaan ja  Safan tulevaisuusryhmä antoi arkkitehtuurin alan katsauksensa.

Työn tuloksena syntyi moniääninen, yhteinen näkemys Safan nykytilanteesta.

Seuraavaksi muutoshankkeessa laaditaan skenaarioita päätöksenteon pohjaksi. Skenaariotyössä kurkistetaan tulevaisuuteen, kuvitellaan ja kuvataan vaihtoehtoisia kehityskulkuja asiakokonaisuuksittain Safan tilannekuvan pohjalta. Skenaarioilla ennakoidaan potentiaalisia tulevaisuuden muutoksia ja mahdollisuuksia sekä rakennetaan ajatusjohtajuutta – ollaan askeleen edellä. Tärkeintä työssä on esittää rohkeita ja relevantteja kysymyksiä tulevaisuutta koskien. 

Varmaa on, että arkkitehdin ammattikuva, asema ja työ tulevat muuttumaan, mutta mihin voimme vaikuttaa? Mitä tavoittelemme ja millaisia päätöksiä on tehtävä, jotta pääsemme halutulle kehityspolulle? Millaisia oletuksia ajatteluumme sisältyy?

Skenaariotyössä kurkistetaan tulevaisuuteen, kuvitellaan ja kuvataan vaihtoehtoisia kehityskulkuja

Alkuvuodesta toteutetussa jäsenkyselyssä nousi esiin roppakaupalla odotuksia Arkkitehtiliitolle. Safan jäsenistön mukaan eniten parannettavaa on yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja näkyvyyden saralla, mikä tuli esiin myös sidosryhmäkyselyssä. Liiton palveluista tärkeimmiksi koetaan julkaisut, kilpailut sekä tapahtumat ja koulutukset. Myös työmarkkinedunvalvonnallinen yhteistyö Tekniikan akateemiset TEK:n kanssa nähdään tärkeänä.

Kyselyn mukaan Safan jäsenyys on monille vahva osa ammatti-identiteettiä. Kuitenkin tutkimusten mukaan jäsenyyden merkitys järjestötoiminnassa on laskemassa, ja sen sijaan järjestötoiminnasta haetaan henkilökohtaista merkitystä eikä toimintaan haluta sitoutua ”ikiajoiksi”. Miten tähän vastataan? Mitkä ovat jäsenyyden ja toimijuuden uudet mallit?

Arkkitehti-lehden ja Arkkitehtuutisten lukijakyselyiden mukaan pääosa lukijoista on erittäin tai melko tyytyväisiä lehtien sisältöön. Vaikka kyselyissä ei tullut esiin tarvetta merkittäville muutoksille, on jatkossa pohdittava useita kysymyksiä. Tiedossa on, että alle 35-vuotiaat toivovat enemmän somesisältöjä ja podcasteja. Miten tähän reagoidaan? Molemmilta lehdiltä kaivataan osittain samoja asioita, kuten ajankohtaisten ilmiöiden käsittelyä. Miten lehtien kokonaisuus vastaa tuleviin tarpeisiin?

Syksyn 2023 aikana laaditaan skenaarioita kolmelle asiakokonaisuudelle: jäsenyys, arkkitehdin ammattikuva, asema ja työn muutokset sekä Safan julkaisut. Lisäksi palkinto- ja mitalityöryhmä kartoittaa Safan palkintojen kokonaisuutta, ja kiinteistötyöryhmä yhteistyössä muutosryhmän kanssa paneutuu Safan lomakiinteistöjen, Oivalan ja Vähä-Kiljavan, käyttöön, korjausvelkaan ja talouteen liittyviin kysymyksiin. Eettinen valiokunta arvioi Safan muutoshanketta eettiseltä kannalta.

Joulukuussa 2023 liittovaltuustolle tuodaan ensimmäiset skenaariot ja päätös­esitykset niiden pohjalta. Muutos voi siten toteutua vaiheittain.

Ensi vuonna skenaariotyössä pureudutaan luottamus- ja osastotoimintaan, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, viestintään sekä kilpailuihin, koulutukseen ja pätevyyksiin. Sen jälkeen valmistellaan muutamia kokonaisskenaarioita, joita tarkastellaan liiton toiminnan tehokkuuden, vaikuttavuuden, dynamiikan ja talouden näkökulmasta sekä hahmotellaan kuhunkin skenaarioon liittyvä organisaatio.

Lopulta liittovaltuusto päättää, näillä näkymin vuoden 2024 aikana, millaisen muutoksen Arkkitehtiliitto haluaa tehdä, mitä muutos koskee ja mitkä ovat muutoksen halutut tulokset.

Kirjoittaja on Safan pääsihteeri.

 

Safan muutosryhmä

Safan muutosryhmään kuuluvat Asko Takala, Risto Huttunen, Noora Laak, Elizaveta Parkkonen, Jonna Taegen, Raine Vihelmaa, Inari Virkkala, Mari Virtanen ja Arja Lukin.

Artikkeli on julkaistu Arkkitehtiuutisten numerossa 4/23.

Hae sivustolta: