Satakunnan arkkitehdit SAFA - SataSAFA

Johtokunta 2018


satasafa(@)safa.fi

Puheenjohtaja / Ordförande: Mervi Tammi
Varapuheenjohtaja / Viceordförande: Timo Tuomola
Sihteeri / Sekreterare: Henri Raitio
Rahastonhoitaja / Kassaförvaltare: Mikko Nurminen
Jäsenet / Ledamöter: Otto Arponen
Toiminnantarkastajat / Verksamhetsgranskarna: Heimo Salminen

http://satasafa.safa.fi/index.html


SATA-SAFAn säännöt SAFA
DOCX 1,6Mt