CAD-SAFA

Alaosaston tarkoituksena on edistää tarkoituksenmukaisten metodien ja välineiden käyttöä arkkitehtisuunnittelussa.

Underavdelningens uppgift är att verka för att ändamålsenliga metoder och tillbehör kemmer till användning vid akitektplanering.


Johtokunta / Styrelse 2015


cad-safa(@)safa.fi

Puheenjohtaja / Ordförande: Kari Seppälä
Varapuheenjohtaja / Viceordförande: Mehis Marks
Sihteeri / Sekreterare: Ulla-Riitta Mankki
Taloudenhoitaja / Kassaförvaltare: Ernest Oszaczky
Jäsenet / Ledamöter: Kari Syrjö, Merja Virkkula, Elina Hyvämäki, Marjatta Kanerva, Marjo Ketonen, Mikael Moberg, Pirjo Kujansuu, Jukka Luomajärvi