Opiskelijat

Ala- ja paikallis-
osastotoiminta

Opiskelijajäsenet ovat tervetulleita mukaan ala-ja paikallisosasto-toimintaan. Jokainen SAFAn jäsen kuuluu automaattisesti oman alueensa paikallisosastoon.

Tämän lisäksi vuoden 2015 lopussa perustettiin opiskelijoiden oma alaosasto; Opiskelija-SAFA. O-SAFAn toiminnasta löytyy parhaiten tietoa osaston facebook-sivulta,
Opiskelija-SAFAn Facebook-sivu

Tule mukaan vaikuttamaan!

Kirjaudu jäsensivuille ja tutustu tarkemmin ala- ja paikallisosastojen toimintaan:

Paikallisosastot

Alaosastot

Opiskelijajäsenenä vaikuttaminen

Opiskelijajäseneksi, jolla on oikeus ottaa osaa liiton toimintaan, voidaan hyväksyä Suomessa arkkitehdin tutkinnon suorittamiseksi opiskeleva henkilö tai Suomen kansalainen, joka opiskelee vastaavantasoisen ulkomaisen tutkinnon suorittamiseksi. Opiskelijajäsenen edellytetään sitoutuvan noudattamaan liiton sääntöjä ja niihin perustuvia liiton elinten päätöksiä.

Opiskelijajäsenten keskuudestaan valitsemalla edustajalla on oikeus osallistua seuraajana liittovaltuuston, liiton hallituksen, valiokuntien ja liiton muiden toimielinten kokouksiin vuosittain erikseen tehtävän päätöksen mukaisesti. Opiskelijajäsenellä ei ole äänioikeutta liiton kokouksissa.

Liittovaltuusto


SAFAn ylintä päätösvaltaa käyttää 31-jäseninen liittovaltuusto, joka valitaan kolmen vuoden välein pidettävällä liittovaltuuston jäsenten vaalilla. Liittovaltuusto kokoontuu hallituksen tai liittovaltuuston puheenjohtajan kutsusta. Sääntömääräisiä kokouksia vuodessa on kaksi, joista kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous joulukuussa.

Syksyn kokouksessaan SAFAn liittovaltuusto päätti muuttaa liiton sääntöjä siten, että liiton opiskelijajäsenillekin myönnettäisiin äänestysoikeus liittovaltuustovaaleihin. Jos liittovaltuusto vahvistaa muutokset kevään kokouksessa, pääsevät opiskelijajäsenet äänestämään jo syksyllä 2018!

Liittovaltuuston tehtävät

Hallitus


Liittovaltuusto nimittää vuosittaisessa syyskokouksessaan SAFAn hallituksen, joka koostuu 12 jäsenestä. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan liiton puheenjohtajaksi ja hallituksen varapuheenjohtajia (2 kpl) liiton varapuheenjohtajiksi. Hallituksella on työssään apunaan toimikuntia ja työryhmiä.

Hallituksen tehtävät

Opiskelijaedustajat 2018


Liittovaltuusto
Suvi Vendelin (Aalto)
Hertta Hjelt (OY)
Iida Venäläinen (TTY)

Hallitus
Aaro Timonen (Aalto)

Arkkitehtuuripoliittinen jaos
Erno Laakso (Aalto)

Ammattipoliittinen jaos
Irina Garnets (OY)

Eettinen valiokunta
Emma Savela (Aalto)

Ammattiasioiden toimikunta
Irina Garnets (OY)

Kilpailutoimikunta

Jesse Kitinoja (TTY)

Koulutus- ja tutkimustoimikunta
Ada Ala-Härkönen (Aalto)
Vilho Vähämäki (OY)
Taavi Tenhu (TTY)

Rakennussuunnittelun toimikunta
Annu Kumpulainen (TTY)

Yhdyskuntasuunnittelun toimikunta
Juuso Pajukko (OY)

Viestintätyöryhmä
Tapio Tuomi (TTY)