Opiskelijat

Liity IAET-kassaan

Liity IAET-kassaan ja täytä oheinen lomake.
IAET-kassan liittymislomake (pdf)
PDF 84,7Kt

Toimita lomake SAFAan osoitteeseen:
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
Jäsenasiat
Malminkatu 30
00100 Helsinki

jasenasiat @ safa.fi
puh. 09 5844 4208
fax 09 5844 4222

Edunvalvonta

Arkkitehtien työmarkkinaedunvalvonta hoidetaan Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin kautta. Opiskelijajäsenet eivät voi liittyä SAFA-TEK-yhteisjäseniksi, mutta voivat olla molempien liittojen jäseniä erikseen. TEKin opiskelijajäseneksi voi liittyä jokainen ensimmäistä yliopistollista tutkintoa diplomi-insinööriksi, arkkitehdiksi tai vastaavaa luonnontieteellistä tutkintoa opiskeleva henkilö.

Lisätietoa TEKin opiskelijajäsenyydestä

Lisätietoa TEKín opiskelijatoiminnasta

Arkkitehtien perus-, täydennys- ja jatkokoulutukseen vaikuttavia yhteiskunnallisia ja muita ammattiin liittyviä muutoksia seuraa liiton tavoitteiden kannalta koulutus- ja tutkimustoimikunta, joka myös valmistelee niitä koskevia esityksiä, aloitteita ja kannanottoja.

Jäsenten keskinäisiä kollegiaalisuuskysymyksiä ja arkkitehdin etiikkaa koskevia normeja käsittelee liittovaltuuston nimittämä eettinen valiokunta.

Ammattipoliittisen jaoksen tehtävänä on valmistella ja hallituksen antamien valtuuksien rajoissa päättää arkkitehtien ammatilliseen edunvalvontaan liittyvistä asioista. Ammatinharjoittamisen toimikunta huolehtii arkkitehdin ammatissa toimimisen edellytyksistä, liiton suhteista työnantajajärjestöihin ja yrittäjäarkkitehtien edustamisesta edunvalvontakysymyksissä. Se myös valmistelee ammatinharjoittamisen asioihin liittyvät liiton kannanotot ja toimenpide-ehdotukset.

Opiskelijoiden alkupalkka- ja harjoittelupalkkasuosituksia antaa TEK. Verkkosivuilla on saatavissa myös palkkatilastoja: http://www.tek.fi/opiskelijat/palkkasuositukset

Työttömyysturva


SAFAan kuuluvat, Suomessa asuvat palkkatyötä tekevät arkkitehdit ja arkkitehtiopiskelijat voivat turvata toimeentulonsa työttömyyden varalta liittymällä SAFAn kautta IAET-työttömyyskassaan.

Myös opiskelijajäsenillä on mahdollisuus liittyä SAFAn kautta IAET- kassaan. Kassajäsenyys on vapaaehtoista, ja SAFAn jäsenet eivät ole automaattisesti minkään työttömyyskassan jäseniä. Jokaisen tulee itse hakea kassan jäsenyyttä.

Liittyminen IAET-kassaan tapahtuu toimittamalla täytetty liittymislomake liitteineen SAFAn toimistoon.

IAET-kassasta eroaminen tapahtuu toimittamalla SAFAn toimistoon kirjallinen vapaamuotoinen eroilmoitus. Ilmoituksessa on oltava alkuperäinen allekirjoitus.