REILU-SAFA - TASA-ARVOSUUNNITELMA

Tasa-arvolaki velvoittaa jokaisen työnantajan edistämään sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tämä koskee sekä julkisia että yksityisiä työnantajia työntekijöiden lukumäärästä riippumatta. Jos työnantajan palveluksessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työnantajan on vähintään joka toinen vuosi laadittava erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskeva tasa-arvosuunnitelma, jonka mukaisesti toteutetaan tasa-arvoa edistävät toimet. (tasa-arvolaki, 6 a §)

Myös em. pienemmissä työpaikoissa olisi hyvä keskustella aiheesta säännöllisesti.

Näiden keskustelujen pohjaksi SAFA on laatinut tasa-arvolakia mukaillen tasa-arvosuunnitelman mallin. Mallia laadittaessa on ajateltu, että keskustelua työpaikalla voi laajentaa sukupuolten ja erilaisten sukupuolisten identiteettien välisestä tasa-arvosta myös tasa-arvoon laajemmin.

Tasa-arvosuunnitelman malli on kaikkien safalaisten hyödynnettävissä.

Lataa tästä REILU-SAFA tasa-arvosuunnitelman malli:
Reilu-SAFA malli
PDF 59,6Kt
Lisätietoa tasa-arvosta löytyy tasa-arvovaltuutetun sivuilta: http://www.tasa-arvo.fi