Ansiomerkit

Ansiomerkki on tarkoitettu tunnustukseksi arkkitehdille tai henkilölle, joka on ansiokkaalla tavalla edistänyt rakennustaiteen tavoitteita paikallisella, kansallisella tai kansainvälisellä tasolla.

Ansiomerkin myöntää SAFAn hallitus hakemuksesta. Arkkitehtuurin ansiomerkki voidaan jakaa myös muille kuin arkkitehdeille, kuten yhteistyöorganisaatioiden insinööreille, kriitikoille, rakennuttajille, sisustusarkkitehdeille, tilaajille tai yhteiskunnallisille vaikuttajille.

Miten ansiomerkkiä haetaan

Jäsenmerkit

SAFAn rintamerkki

Myönnetään viran puolesta liittovaltuuston puheenjohtajalle, liiton puheenjohtajalle ja pääsihteerille. Puheenjohtajan tai hallituksen päätöksellä rintamerkki voidaan myöntää myös muille SAFAn jäsenille tai muiden maiden arkkitehtiliittojen edustajille.

Hopeinen jäsenmerkki

Hopeista jäsenmerkkiä on oikeutettu kantamaan jokainen SAFAn jäsen. Merkki lähetetään uusille jäsenille heidän liittyessään.

Kultainen jäsenmerkki

SAFAn hallitus voi myöntää Kultaisen jäsenmerkin aktiivisesta ja ansiokkaasta toiminnasta SAFAn luottamustehtävissä ja myös muusta ammatillisesta toiminnasta painavin perustein. Kultaiseen jäsenmerkkiin liittyy kunniakirja, johon kirjoitetaan asianomaisen nimi ja myöntämisen perusteet. Muiden kuin SAFAn aloitteesta myönnetyn kultaisen jäsenmerkin hinta peritään ensisijaisesti merkin hakijalta.

Kaikki ansiomerkin ja kultaisen jäsenmerkin saaneet