Safan opiskelijakysely: rakentamisen vaikea suhdanne huolestuttaa arkkitehtiopiskelijoita

Safan opiskelijakyselyn mukaan kiinteistö- ja rakennusalan vaikea suhdannetilanne herättää yli puolella vastanneista huolta työllistymisestä valmistumisen jälkeen. Opintojen sisältöön ja laatuun ollaan kyselyn mukaan kuitenkin melko tyytyväisiä.

Loppuvuonna 2023 Safan opiskelijajäsenille tehdyssä kyselyssä kartoitettiin tällä kertaa erityisesti opiskelijoiden näkemyksiä rakennusalan vallitsevasta suhdannetilanteesta. Kyselyyn saatiin yhteensä 114 vastausta (Aalto-yliopisto 45, Oulun yliopisto 39 ja Tampereen yliopisto 28). Vastanneista 71 prosenttia kertoi olevansa naisia, 22 prosenttia miehiä ja 7 prosenttia valitsi kohdan muu / ei halua kertoa

”Peräti 58 prosenttia vastanneista kertoi olevansa huolestunut työllistymisestä valmistumisen jälkeen. Heistä 49 prosenttia ilmoitti huolensa syyksi työkokemuksen puutteen. 55 prosenttia vastanneista uskoi suhdanteen vaikuttavan työllistymiseensä ”, Safan opiskelijavastaava Eeva Rosenqvist kertoo.

Vastanneista 61 prosenttia kertoi kuitenkin työskennelleensä kuluneen lukuvuoden aikana. Kesätöitä ilmoitti tehneensä 82 prosenttia, ja oman alan kesätöitä oli tehnyt 53 prosenttia vastaajista.

 

Kestävä kehitys kriteerinä työnhaussa

Uutena osiona kyselyssä kartoitettiin opiskelijoiden näkemyksiä kestävän kehityksen ja arkkitehdin ammatin yhteensovittamisesta. Kolmannes vastaajista oli täysin samaa mieltä väitteen ”Koen, että kestävyys on vaikuttanut painotukseeni opinnoissani” kanssa. 62 prosenttia vastaajista piti kestävyyttä yhtenä tärkeänä kriteerinä työnhaussa, ja heistä 25 prosenttia aikoi suuntautua korjausrakentamiseen. Myös kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu nousivat vastauksissa esiin kestävinä uravaihtoehtoina. 

Tampereen yliopiston vastaajista peräti 46 prosenttia ilmoitti painopisteekseen korjausrakentamisen, kun kaikista vastanneista osuus oli 24 prosenttia.

 

Yhä useampi turvautuu opintolainaan

Hallituksen asumistukeen kaavaillut leikkaukset tulevat vaikuttamaan opiskelijoiden toimeentuloon laajasti. Kyselyyn vastanneista asumistukea ilmoitti saavansa 71 prosenttia. Yli puolet (52 %) ilmoitti ottaneensa opintolainaa. Vuoden 2021 jälkeen lainaa ottaneiden osuus kuitenkin oli kasvanut 66 prosenttiin vastanneista. Yli puolet vastanneista (58 %) kertoi turvaavansa toimeentuloaan työskentelemällä opintojen ohessa, mutta vain 39 prosenttia ilmoitti työskentelyn syyksi alan työkokemuksen kerryttämisen.  

”Työskentely on pitkään tuonut turvaa arkkitehtiopiskelijan arkeen, eikä lainan ottamista ole tarvinnut miettiä niin tarkasti”, Rosenqvist sanoo.

Viime vuosina opiskelijoille tarjottavien mielenterveyspalvelujen saatavuus on heikentynyt ja opiskelijoiden psyykkinen oireilu vastaavasti lisääntynyt. Syksyn 2023 opiskelijavaltauksissa vaadittiinkin perustellusti opiskelijoiden mielenterveyspalvelujen turvaamista. 

”Kyselyssä psyykkisiä oireita kokeneiden määrä, 51 prosenttia vastanneista, on edelleen huolestuttavalla tasolla, vaikka luku onkin laskenut pandemia-aikana, vuonna 2021, tehdyn kyselyn tasosta. Silloin vastaava luku oli 63 prosenttia”, Eeva Rosenqvist sanoo. 

Opintojen mielekkyyttä, laatua ja yleistä opiskeluilmapiiriä valtaosa vastanneista (70 %) piti kuitenkin varsin hyvänä. Myöskään opintojen kuormittavuus ei ollut kyselyn mukaan lisääntynyt vuoden 2021 kyselyyn verrattuna.

Kyselyn laatimisesta vastasi Safan koulutus- ja tutkimustoimikunta yhdessä Safan opiskelijavastaavan Eeva Rosenqvistin kanssa.

Työskentely on pitkään tuonut turvaa arkkitehtiopiskelijan arkeen, eikä lainan ottamista ole tarvinnut miettiä niin tarkasti.

 

Safa tukee opiskelijoiden työllistymistä uudella Kesätyötori-palvelulla

Safa on julkaissut työnantajat ja arkkitehtiopiskelijat yhdistävän palvelun, Safan Kesätyötorin. Kesätyötori hyödyttää molempia osapuolia: työnantajat löytävät tarpeitaan vastaavia harjoittelijoita, ja opiskelijat saavat arvokasta oman alan työkokemusta ennen valmistumistaan arkkitehdiksi.

Työnantajat ilmoittelevat arkkitehtiopiskelijoille suunnatuista työpaikoista osoitteessa safa.fi/kesatyo. Sivu päivittyy kevään mittaan. Mainostamme sivua myös somekanavissa, pysy kuulolla!

 

Hae sivustolta: