Safan muutoshanketta ja sääntömuutoksia käsiteltiin liittovaltuustossa – Asko Takala jatkaa puheenjohtajana

Safan liittovaltuusto vahvisti syyskokouksessaan liiton hallituksen, vaalivaliokunnan ja eettisen valiokunnan kokoonpanot sekä talous- ja toimintasuunnitelman ensi vuodelle. Safan muutoshankkeessa syksyn aikana valmistuneet skenaariot esiteltiin liittovaltuutetuille. Puheenjohtajana jatkavan Asko Takalan mukaan ensi vuonna on ratkaisujen aika.

Liitovaltuusto kokoontui vanhassa kauppakorkeakoulussa Töölössä, Helsingissä.

Hallituksen koko puheenjohtajakolmikko säilyy ensi vuonna samana, Safan vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti. Puheenjohtajana jatkaa Asko Takala ja varapuheenjohtajina jatkavat Elizaveta Parkkonen ja Raine Vihelmaa.

Safan hallitus saa ensi vuonna peräti kuusi uutta jäsentä: Otto Haarala, Juha Hovinen, Eeva Korhonen, Panu Latvala, Santeri Nuotio ja Henri Raitio. Hallituksen jäseninä jatkavat edelliseltä kaudelta Jenni Hölttä, Janne Pihlajaniemi ja Ulla Vahtera. Valintojen periaatteista sekä eettisen valiokunnan ja vaalivaliokunnan jäsenten valinnasta voi lukea tarkemmin tästä linkistä.

Asko Takala loi puheessaan katsauksen sekä kuluvaan vuoteen että tulevaan.

”Tämä vuosi on ollut Safan muutoshankkeen hahmottamisen ja vaihtoehtoisten skenaarioiden aikaa. Ensi vuonna pitää jo saada ratkaisuja ja valintoja liiton tulevaisuudesta aikaiseksi. Jatkamme ensi vuonna myös perehtymistä luonnon monimuotoisuuteen kaupunkiympäristössä – aiheen ymmärrys alalla on vasta alkutekijöissään”, Asko Takala totesi. 

”Rakentamislain noin 40 asetuksen tekemiseksi on annettu valtuudet, ja työ lain seurantaryhmässä on jo käynnissä. Arkkitehtien kannalta merkittävin kysymys on kelpoisuuksia koskevat asetukset. Safa on tiiviisti mukana myös alueidenkäyttölain valmistelutyössä”, Takala kertoi ensi vuoden vaikuttamisen painopisteistä.

Safan pääsihteeri Arja Lukin esitteli vuoden 2024 toimintasuunnitelmaa, joka nojaa sekä Safan strategiaan että viime vuonna toteutettuihin sidosryhmä- ja jäsenkyselyihin.

“Tavoittelemme ensi vuoden toiminnalla etenkin liiton vaikuttavuuden ja näkyvyyden parantamista. Yhtenä toimenpiteenä työssä on  Archinfon ja Taiken kanssa toteutettava paikallisapolien kehittämishanke, Mini-Apoli. Tärkeänä tavoitteena on myös jäsenistön tukeminen toimintaympäristön, kuten lainsäädännön, muutoksissa. Vaikeassa suhdannetilanteessa pyrimme tukemaan erityisesti vastavalmistuneita arkkitehteja. Juuri toteutetun arkkitehtien työhyvinvointikyselyn tulokset antavat tärkeää tietoa tilanteesta”, Lukin sanoi.   

Toiminnassa näkyvät ensi vuonna myös rakentamislain asetuksiin ja alueidenkäyttölain uudistamiseen vaikuttaminen ja opiskelijoiden uusi työpaikkavälityspalvelu. Myös tasavuosia vietetään: Safa-palkinto täyttää 50 vuotta ja Villa Oivalan viettää 100-vuotisjuhlaa. 

Azetsin talouspäällikkö Heikki Hassel esitteli liiton budjettia. Vuodelle 2024 esitetty hieman (vajaa 9 tuhatta euroa) alijäämäinen budjetti hyväksyttiin. Yleisen taloustilanteen vuoksi sekä jäsenmaksutuottoihin että lehtien ilmoitustuottoihin on arvioitu ensi vuonna pientä laskua. Safan ensi vuoden arvioidut tuotot ovat 2,24 miljoonaa euroa, ja kulujen arvioidaan olevan 2,25 miljoonaa euroa.

 

Muutoshanke uudistaa Safaa

Viime vuonna käynnistyneen muutoshankkeen tavoitteena on uudistaa liittoa vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteisiin. Safan tilannekuva valmistui keväällä 2023, ja syksyn aikana on kartoitettu tulevaisuuden muutoksia ja mahdollisuuksia ennakoivia skenaarioita.

Kokouksessa esiteltyyn arkkitehdin ammattikuvan tulevaisuuden näkymiin vaikuttaa vahvasti uudistuva lainsäädäntö – etenkin vuoden 2025 alussa voimaan astuva pakollinen pätevyyden toteaminen. Mahdollisina tulevaisuuden näkyminä esitettiin myös arkkitehtien koulutusmäärän lisääminen sekä arkkitehtien nouseminen johtavaksi ammattikunnaksi rakennetun ympäristön ilmastonmuutosvaikutusten ja luontokadon ehkäisyssä.

Jäsenyyden skenaariot veivät kolmeen eri suuntaan: ’kevytjäsenyys’ yhdistettynä nykyistä kohdistetummin vaikuttavaan liittoon, verkostomaiseen kumppanuuksilla vahvistettuun liittoon ja nykyisen kaltaiseen, perinteisiin ja asiantuntemukseen nojaavaan liittoon.  

Jäsenyyden ja ammattikuvan skenaariot luovat osaltaan pohjaa ensi syksynä tehtävälle liiton kokonaisskenaariotyölle. Julkaisuja koskevista skenaarioista tehdään päätös alkuvuonna järjestettävässä ylimääräisessä liittovaltuuston kokouksessa. Ensi keväänä tehdään vielä skenaariotyötä luottamustoiminnan, viestinnän ja vaikuttamisen, kilpailujen, koulutuksen sekä osastotoiminnan teemoista.

 

Liittovaltuustovaali siirtyy kevääseen 

Jatkossa liittovaltuustovaali käydään keväisin. Kokouksessa hyväksyttiin siirtymäsäännös, jonka mukaan nykyisen liittovaltuuston kausi jatkuu ensi vuoden syyskokokouseen 2024 saakka ja seuraava liittovaltuustovaali järjestetään huhti-toukokuussa 2025. 

Safan säännöille on tehty kuluvana vuonna kattava kokonaistarkastelu järjestölainsäädäntöön erikoistuneen juristin kanssa. Tarkastelun tavoitteena on ollut sääntöjen ajanjukaistaminen muuttuneen yhdistyslain mukaiseksi. Liittovaltuustolle esiteltiin luonteeltaan teknisiä ja käytännön läheisiä muutosehdotuksia jo varsinaista kokousta pohjustaneessa webinaarissa.

Osa sääntömuutosehdotuksista herätti keskustelua, ja siirrettiin päätettäväksi ylimääräiseen liittovaltuuston kokoukseen. Säännöt on hyväksyttävä vielä toisessa peräkkäisessä kokouksessa ennen niiden voimantuloa. 

Liittovaltuusto teki myös jäsenmaksuja selkeyttäviä päätöksiä. Päällekkäisiä alennuksia ei jatkossa voi enää saada. Myös tulosidonnaiset alennusluokat poistetaan, mutta lomatutetut, työttömät ja perhevapaalla olevat saavat edelleen samansuuruisen jäsenmaksualennuksen kuin aiemminkin. Eläkeläisten jäsenmaksu koskee jatkossa myös puolisoita. Ulkomailla asuva jäsen saa printtimuotoisen Arkkitehti-lehden sijaan jatkossa Arkkitehti-lehden digilukuoikeuden. Vastavalmistuneiden arkkitehtien jäsenmaksu porrastetaan jatkossakin kolmelle vuodelle.

Tutustu Safan toimintasuunnitelmaan 2024 tästä linkistä. 

Hae sivustolta: