Safan jäsenmaksun alennusperusteita ja maksuluokkia selkeytettiin

Safan täysi jäsenmaksu nousee 0,8 prosenttia vuonna 2024, 499 euroon. Opiskelijoiden jäsenmaksu on ilmaisen kandivaiheen jälkeen 25 euroa. Safan liittovaltuusto teki myös jäsenmaksuluokkia selkeyttäviä päätöksiä syyskokouksessaan joulukuussa.

Täyden jäsenmaksun, 499 euroa, voi suorittaa aiempien vuosien tapaan joko kerralla tai neljässä yhtä suuressa erässä (eräpäivät 15.2., 15.5., 25.8. ja 15.11.). Sama koskee 25 prosentin jäsenmaksualennusta saavia, kuten uusia Safan jäseniä. Sen sijaan suuremmat, 50 tai 75 prosentilla alennetut jäsenmaksut suoritetaan jatkossa joko kerralla tai kahdessa yhtä suuressa erässä.

Safan opiskelijajäsenyys on ilmainen opintojen kolmen ensimmäisen vuoden ajan. Sen jälkeen maksettava jäsenmaksu on 25 euroa vuodessa. Maksu suoritetaan yhdessä erässä (eräpäivä 15.2.2024).

Valmistumisen jälkeen opiskelijajäsenen on haettava varsinaista jäsenyyttä jäsenhakemuslomakkeella. Vastavalmistuneen jäsenmaksu on alennettu ja nousee portaittain valmistumista seuraavien kolmen vuoden ajan.

 

Alennusprosentit säilyvät ennallaan

Safan jäsen voi hakea jäsenmaksuunsa alennusta työttömyyden, lomautuksen, perhevapaan tai eläkkeelle jäämisen perusteella. Alennusta saavat myös ulkomailla asuvat sekä Safan uudet jäsenet. Sen sijaan tuloihin sidotut alennukset poistuvat 1.1.2024 alkaen. Myöskään päällekkäisiä alennuksia ei jatkossa myönnetä, eli jäsenmaksuun voi saada kerrallaan yhden alennuksen.

Uusi Safan jäsen saa jatkossakin 25 prosentin alennuksen jäsenmaksuunsa liittymistä seuraavan vuoden ajan. Kun avio- tai avopuolisot ovat molemmat Safan jäseniä, on toinen heistä oikeutettu 25 prosentin puolisoalennukseen. Puolisoalennus myönnetään jatkossa vain täydestä jäsenmaksusta.

Ulkomailla asuva Safan jäsen saa 25 prosentin alennuksen, mikäli oleskelu kestää kalenterivuoden aikana vähintään kuusi kuukautta. Ulkomailla asuvan jäsenmaksu sisältää jatkossa Arkkitehdin ja Arkktitehtiuutisten digitilauksen painetun lehden sijaan, mutta maksamalla täyden jäsenmaksun voi saada jatkossakin lehdet kotiin kannettuna.

Vanhempainvapaalla oleva jäsen saa 50 prosentin alennuksen ja hoitovapaan ajan jäsen on oikeutettu 75 prosentin jäsenmaksualennuksen. Eläkeläisalennus on 75 prosenttia, ja 85 vuotta täyttäneet jäsenet ovat jatkossakin vapautettuja jäsenmaksusta.

Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa saava jäsenen saa 50 prosentin alennuksen, ja Kelan peruspäivärahaa saava 75 prosentin alennuksen jäsenmaksuun. Työttömyyden tai lomautuksen tulee kestää kalenterivuoden aikana vähintään kolme kuukautta. Alennuksia ei kuitenkaan myönnetä takautuvasti.

 

Lue Safan liittovaltuuston päätöksistä tästä linkistä.

Hae sivustolta: