Arkkitehtitoimisto Livadylle Alfred Kordelinin palkinto

Palkintoperusteluissa korostettiin Livadyn tavoitetta elinkaarettomasta rakentamisesta. Oikein huollettuina ja korjattuina rakennukset eivät vääjäämättä tule purkuikään missään elinkaarensa vaiheessa.

Arkkitehtitoimisto Livadyn Marko Huttunen ja Juulia Mikkola kuvattuna Arkkitehtipäivillä toukokuussa 2021, kun Livadylle myönnettiin TunnustusPAANU pitkäjänteisestä työstä perinteisten ja kestävien rakennustapojen parissa.

Suomen Arkkitehtiliitto ehdotti alkukesästä vuoden 2021 Alfred Kordelinin palkinnon saajaksi arkkitehtitoimisto Livadya. Toimiston työryhmä Marko Huttunen, Pasi Kolhonen, Juulia Mikkola, Lauri Saarinen ja Pauliina Saarinen on tunnettu monialaisesta, arkkitehdin työnkuvaa merkittävästi laajentaneesta asenteesta. Ryhmä on johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti työskennellyt mm. kestäviä rakennustapoja edistääkseen.

Tämän vuoden Alfred Kordelinin säätiön palkinnot saivat julkistalouden professori Roope Uusitalo, kirjailija Kaari Utrio sekä arkkitehtitoimisto Livady.

Livadyn valintaa on perusteltu seuraavasti: ”Arkkitehtitoimisto Livadyn työssä perinteisten rakennuskohteiden korjaaminen ja restauroiminen, perinteisten puurakennusmenetelmien kehittäminen ja käsityötaito nousevat komeasti esille, toteaa toimikunta palkintoperusteluissaan. Arkkitehtitoimiston työ ulottuu Suomen keskiaikaisten kirkkojen kattotuolien korjaamisesta suojeltujen rakennusten rakennushistoriaselvitysten tekemiseen.

Erityisen arvokkaana toimikunta pitää sitä, että Livadyn tavoitteena on elinkaareton rakentaminen. Oikein huollettuina ja korjattuina rakennukset eivät vääjäämättä tule purkuikään missään elinkaarensa vaiheessa.”

SAFA onnittelee Livadya ansaitusta palkinnosta!

Alfred Kordelinin -palkinto myönnettiin nyt 21. kertaa. Aiemmin palkinto on myönnetty arkkitehdeille: Ilmari Lahdelma 1995, Juha Kaakko 2001, Ola Laiho 2003, Arkkitehti-lehti 2005, Arkkitehtiryhmä Saija Holmen, Jenni Reuter, Helena Sandman 2009, Juhani Pallasmaa 2010 ja Anssi Lassila 2017.

Alfred Kordelinin säätiö palkitsee tulevaisuuden tekijöitä, jotka toiminnallaan tieteen, kulttuurin sekä kansalaisyhteiskunnan alueilla ovat luoneet edellytyksiä vahvempaan, monipuolisempaan ja kestävämpään yhteiskuntaan ja sitä kautta parempaan tulevaisuuteen. 

Palkintoperustelut Alfred Kordelinin säätiön sivuilla

Livadyn haastattelu Arkkitehtiuutisissa 5/2021

Hae sivustolta: