Safan liittovaltuuston keväkokous: ’Jokainen jäsen on vaikuttaja’

Safan liittovaltuuston kevätkokouksessa 26.5. tarkasteltiin liiton tilannekuvaa pohjaksi tulevalle muutostyölle sekä hyväksyttiin Safan talous- ja toimintakertomus viime vuodelta. Safan puheenjohtaja Asko Takala muistutti katsauksessaan, että jokaisen Safan jäsenen toiminnalla on vaikutusta.

Teksti ja kuvat: Päivi Virtanen
Liittovaltuuston puheenjohtaja Jonna Taegen ja Safan pääsihteeri Arja Lukin

Safan puheenjohtaja Asko Takala totesi katsauksessaan, ettei Safa saanut kaikkia tavoitteitaan läpi maankäyttö- ja rakentamislain uudistuksessa, uutterasta työskentelystä huolimatta. Erityisen tärkeää on Takalan mukaan jatkossa oppia ajoittamaan vaikuttamistoimenpiteitä oikein. 

”Seuraavaksi on vuorossa maankäyttölain uudistus, ja samalla on seurattava tarkkaan rakentamislain ja maankäyttölain yhteensopivuutta. Yksistään rakentamislakiin on tulossa noin 40 asetusta, mikä asettaa liiton resurssit tiukalle”, Takala totesi.

Tänä keväänä toteutetusta sidosryhmäkyselystä Takala poimi esiin kohdan, jossa vastaajat arvioivat Safan viestintäkanavien hyödyllisyyttä. Valtaosa vastaajista arvioi suorat kontaktit arkkitehteihin hyödyllisimmäksi tiedon lähteeksi. 

”Kannattaa muistaa, että jokaisella kontaktilla ja vuorovaikutustilanteella on merkitystä – ja jokainen Safan jäsen on osaltaan myös vaikuttaja”, Takala muistutti.

 

Liiton talous saatava tasapainoon lähivuosina

”Vuonna 2022 pyristeltiin vielä irti pandemiasta, mutta päästiin jo kokoontumaan lähitapaamisiin ja Kuopioon Arkkitehtipäiville. Vuoden aikana liiton toiminnassa korostuivat erityisesti korjaamisen teema ja rakentamislaiksi typistynyt maankäyttö- ja rakentamislain uudistus”, Safan pääsihteeri Arja Lukin esitteli liiton viime vuoden toimintaa.

Erityisen positiivinen signaali oli Lukinin mukaan 3 800 jäsenen rajan ylittänyt jäsenmäärä. Kasvu on seurausta viime vuosien panostuksista jäsenpalveluihin. 

Safan ja Rakennusinsinöörien Liitto RIA:n aloitteesta käynnistetty, alkuvuodesta julkaistu selvitys arkkitehtuurin alan osaamis- ja työllisyystarpeista paljasti, että arkkitehtuurin alan työvoimapula pahenee jo kuluvan vuosikymmenen aikana.

”Selvitys tarjosi huolestuttavaa tietoa muun muassa siitä, millä vauhdilla kuntien palveluksessa olevia arkkitehteja on eläköitymässä”, Lukin sanoi. 

Viime vuoden taloustoteumaa esitteli Safan talouskumppani Azetsin Financial Advicer Selja Partanen. Kulut kasvoivat reilut 20 % edellisvuodesta, ja toteutunut tulos ennen sijoitustoimintaa ja yleisavustuksia oli 169 400 euroa. Budjetoitu alijäämä oli 90 000 euroa.

Keskustelua herättivät erityisesti liiton sijoitukset, jotka ovat viime vuoden aikana sukeltaneet.

”Kulujen kasvuun on toki vaikuttanut yleinen maailmantilanne: Ukrainan sota ja sen myötä energian hinnan nousu ja yleinen inflaatio”, Partanen kertoi.

Safan toimisto muuttaa syksyllä edullisempiin toimitiloihin Sörnäisiin. Liiton talouden tasapainottamiseen tullaan hakemaan ratkaisuja myös käynnissä olevalla liiton muutoshankkeella.

Muutosryhmä (Asko Takala, Risto Huttunen, Noora Laak, Elizaveta Parkkonen, Jonna Taegen, Raine Vihelmaa, Inari Virkkala, Mari Virtanen ja Arja Lukin) on kartoittanut kevään aikana Safan tilannekuvaa kyselyillä ja keskusteluilla. Tilannekuva on ensimmäinen vaihe vuosille 2023–2025 ajoittuvaa liiton uudistushanketta. Viisi eri kyselyä sekä toimikuntien, työryhmien sekä valiokuntien koostamat raportit tarjoavat vankan pohjan varsinaiselle muutostyölle. 

 


Safan liittovaltuuston kevätkokous pidettiin Helsingissä 26.5.

 

Kyselyjen pohjalta Safalla on eniten parannettavaa vaikuttamisen ja näkyvyyden saralla. Arkkitehtuurikilpailupalveluihin, Safan julkaisuihin, tapahtumiin ja koulutuksiin ollaan laajalti tyytyväisiä.

Toimikuntien ja ala- ja paikallisosastojen työ vaatii nykyistä parempaa organisointia ja roolien kirkastamista. Verkostoitumista, uuden oppimista ja mahdollisuutta vaikuttaa pidetään kuitenkin arvokkaana. 

Myös liittovaltuusto pääsi kartoittamaan omaa tilannekuvaansa kevätkokouksen yhteydessä järjestetyssä workshopissa. Keskusteluissa esitettiin hyviä ideoita muun muassa liittovaltuustotyön avoimuuden parantamiseksi.

Muutoshankkeen seuraavassa vaiheessa syksyllä luodaan erilaisia skenaarioita liitolle.

Tulevaisuustyöryhmän puheenjohtaja Panu Savolainen piti liittovaltuustolle katsauksen ryhmän työskentelystä. Tällä kaudella on pohdittu muun muassa arkkitehdin ammattikuvan pirstaloitumista sekä koulutuksen ja työelämän vastaamista valmistuvien arkkitehtien tarpeisiin. Aalto-yliopistolla arkkitehtuurin historian ja restauroinnin apulaisprofessorina toimiva Savolainen kysyi, miten arkkitehteja voitaisiin jälleen kannustaa laatimaan pamfletteja ja utopioita?  

 

Seuraavat liittovaltuustovaalit keväällä 2025

Kokouksessa käsiteltiin myös sääntömuutosasioita. Liittovaltuustovaalien siirtäminen syksyltä kevääseen ja vaaliaikataulua koskevia sääntömuutoksia hyväksyttiin nyt toisessa käsittelyssä. Liittovaltuustovaalin ajakohtaa koskeva siirtymäsäännös pitää hyväksyä vielä toisessa käsittelyssä liittovaltuuston syyskokouksessa. 

Liiton sääntöihin tullaan tekemään myös kattavampi kokonaistarkastelu sääntöjen ajanmukaistamiseksi, muun muassa muuttuneen yhdistyslain vuoksi. Ehdotetut muutokset esitellään liittovaltuustolle erillisessä webinaarissa ennen seuraavaa liittovaltuuston kokousta. 

Kokous päätettiin iloisissa tunnelmissa kukittamalla pitkään liiton luottamustehtävissä kunnostautuneita Safan jäseniä. Akava myönsi Safan hakemuksesta Ville Haralle ja Marja Sopaselle pronssisen ansiomerkin hopeisin lehvin sekä arkkitehti Gunilla Lång-Kivilinnalle pronssisen ansiomerkin. 

 

Hae sivustolta: