Lausunto ympäristöministeriölle Kulttuuriympäristö ympäristövaikutusten arvioinnissa -oppaan luonnoksesta

Lataa lausunto

Hae sivustolta: