FISEn pätevyydet

SAFA toimii Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy:n pätevyyden toteamisen sihteerijärjestönä pääsuunnittelijan, kaavan laatijan ja rakennussuunnittelijan tehtävien osalta.

Pätevyydet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä sitä täydentäviin asetuksiin ja ohjeisiin.

Vastaamme myös pääsuunnittelijan pätevyyteen kuuluvan pääsuunnittelijan valtakunnallisen pätevyystentin järjestelyistä.

Pätevyyden hakeminen

Pätevyyksiä haetaan pätevyyskohtaisella hakulomakkeella. Pätevyys todetaan aina määräajaksi kerrallaan, jonka jälkeen se uusitaan kevennetyllä hakumenettelyllä.

Pätevyyden voimassaoloaika, pätevyysvaatimukset ja hakulomakkeet löytyvät asiantuntijakohtaisesti FISEn verkkosivuilta.

FISEn pätevyydet todetaan pätevyyslautakunnissa ja ne kokoontuvat vähintään 4 kertaa vuodessa. Pätevyyslautakuntien kokouksissa käsitellään sihteerijärjestöille saapuneet hakemukset ja tehdään niitä koskevat päätökset pätevyyksistä.

Hakemus tulee lähettää viimeistään kaksi viikkoa ennen pätevyyslautakunnan kokoontumista.

Katso seuraavat pätevyyslautakuntien kokoontumisajat

Pääsuunnittelijan pätevyys

Maankäyttö- ja rakennuslain 120 a §:n mukaan rakentamisen suunnitteluun tulee nimetä suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaava pääsuunnittelija. Pätevyyttä voi hakea erikseen uudisrakentamisessa (U) ja korjaus- ja muutostyössä (K). Hakijalla tulee olla rakennus- tai erityissuunnittelijan voimassa oleva pätevyys vähintään samasta pätevyysluokasta kuin haettu pääsuunnittelijan pätevyys.

Hae pääsuunnittelijan pätevyyttä

Pääsuunnittelijan pätevyys edellyttää myös pätevyystentin suorittamista.

Ilmoittaudu pätevyystenttiin

Katso lisätietoja pätevyystentistä

Rakennussuunnittelijan pätevyys

Maankäyttö- ja rakennuslain 120 b §:n mukaan rakentamisen suunnitteluun tulee nimetä rakennussuunnitelmasta vastaava rakennussuunnittelija. Pätevyyttä voi hakea erikseen uudisrakentamisessa (U) ja korjaus- ja muutostyössä (K). Rakennussuunnittelijan pätevyyden hakemisen yhteydessä voi lisäksi hakea Euroopan Unionin ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EU) mukaista arkkitehtirekisteröintiä.

Hae rakennussuunnittelijan pätevyyttä

Kaavan laatijan pätevyys

Kaavan laatijan pätevyys perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä sitä täydentävään maankäyttö- ja rakennusasetukseen. Lain mukaan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan eritasoisia kaavoja. Asetuksen mukaan kaavan laatijalla tulee olla suunnittelutehtävään soveltuva koulutus ja tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä kokemus.

Hae kaavan laatijan pätevyyttä

Tulevia pätevyyskoulutuksia

FISEn pätevyysasioissa sinua palvelee

Katso kaikki yhteystiedot

Pia Selroos

Erityisasiantuntija

041 528 2952

pia.selroos@safa.fi