Ylläksen kylien kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu

Sisäänjättö: 15.12.2009

Ylläksen kylät, 1. Palkinto: Kiepit, Markku Erholtz

1. vaihe: 16.4. – 18.8.2009 / 18
2. vaihe: 12.10. – 15.12.2009 / 5

1. palkinto Kiepit
ARK-house Arkkitehdit Oy

Tekijä
Markku Erholtz

 

Jaettu 3. palkinto Elämänpuu

Tekijät
Kristina Karlsson, arkkitehti SAFA
Pauliina Koskinen Tonboe, arkkitehti SAFA

 

Jaettu 3. palkinto Punos
Serum arkkitehdit Oy

Tekijät
Sami Heikkinen, arkkitehti SAFA
Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA
Antti Lehto, arkkitehti SAFA

 

Lunastus Isomus
Arkkitehtuuritoimisto Meskanen & Pursiainen Oy
Arkkitehdit Sarlin+Sopanen Oy

Tekijät
Pihla Meskanen, arkkitehti SAFA
Olli Pursiainen, arkkitehti SAFA
Olli Sarlin
Marja Sopanen

 

Lunastus Lyly
Arkkitehtitoimisto HMV Oy

Tekijät
Juha Huuhtanen, arkkitehti
Mikko Metsähonkala, arkkitehti SAFA
Jari Viherkoski, arkkitehti SAFA
Marja Salonen, arkkitehti SAFA
Jussi Tähkiö, arkkitehtiyo

 

SAFAn nimeämät palkintolautakunnan asiantuntijajäsenet
Henrika Pihlajaniemi
Kyösti Meinilä

 

Ylläksen kylät – Kilpailuohjelma

Ylläksen kylät – Arvostelupöytäkirja

Ylläksen kylät, voittanut ehdotus

Hae sivustolta: