Kemin keskustan opiskelijakilpailu

Sisäänjättö: 5.6.2020

26.2.2020–5.6.2020

Kemin kaupunki järjestää opiskelijoille suunnatun arkkitehtuurikilpailun, jolla etsitään tuoreita ideoita ja ratkaisuja Täiköntorin ja rautatieaseman suunnittelualueen kaupunkirakenteen ja -kuvan kehittämiseksi. Kaupunkikuvan suhteen kilpailuun osallistuvilta arkkitehtiopiskelijoilta odotetaan ideoita viihtyisämmän ja toiminnallisesti rikkaamman keskustan kehittämiseksi sekä julkisen ulkotilan elävöittämiseksi.

Suunnittelualueella on niin terveydenhuollon palveluita, päivittäistavarakauppoja kuin modernin asumisen ratkaisujakin, joten niiden toiminnallinen yhdistäminen viihtyisään toriympäristöön on kilpailun keskiössä. Asumisratkaisuissa painopiste on ikääntyvien, aktiivisten kaupunkilaisten sekä lapsiperheiden kaupunkiasuminen. Suunnittelualueen palvelut tulevat painottumaan sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi myös liikenteeseen sekä matkailuun, joka on Kemissä merkittävä ja voimakkaasti kasvava toimiala.

Kilpailun verkkosivut

Kemin keskustan opiskelijakilpailu – Kilpailuohjelma

Hae sivustolta:

X