Kemin keskustan opiskelijakilpailu

Sisäänjättö: 5.6.2020

Tulokset: 30.6.2020

Kemin keskusta, 1. palkinto "Palokujat" Anni Saviaro

26.2.2020–5.6.2020
24 ehdotusta, joista 21 hyväksyttiin arvosteluun.

Kemin kaupunki järjesti opiskelijoille suunnatun arkkitehtuurikilpailun, jolla etsitään tuoreita ideoita ja ratkaisuja Täiköntorin ja rautatieaseman suunnittelualueen kaupunkirakenteen ja -kuvan kehittämiseksi. Kaupunkikuvan suhteen kilpailuun osallistuvilta arkkitehtiopiskelijoilta odotetaan ideoita viihtyisämmän ja toiminnallisesti rikkaamman keskustan kehittämiseksi sekä julkisen ulkotilan elävöittämiseksi.

Suunnittelualueella on niin terveydenhuollon palveluita, päivittäistavarakauppoja kuin modernin asumisen ratkaisujakin, joten niiden toiminnallinen yhdistäminen viihtyisään toriympäristöön on kilpailun keskiössä. Asumisratkaisuissa painopiste on ikääntyvien, aktiivisten kaupunkilaisten sekä lapsiperheiden kaupunkiasuminen. Suunnittelualueen palvelut tulevat painottumaan sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi myös liikenteeseen sekä matkailuun, joka on Kemissä merkittävä ja voimakkaasti kasvava toimiala.

1. Palkinto Palokujat

Tekijä
Anni Saviaro, Oulun yliopisto
Avustaja
Panu-Petteri Kujala, Oulun yliopisto

Jaettu 2. Palkinto Esirippu 

Tekijät
Essi Nisonen, Tampereen yliopisto
Joona Lukka, Tampereen yliopisto

Jaettu 2. Palkinto Suma

Tekijät
Kaisla Rahkola, Aalto-yliopisto
Joona Heikkilä, Aalto-yliopisto
Ella Kaira, Aalto-yliopisto

Lunastus Uutta linjaa

Tekijät
Emmy Hömppi, Aalto-yliopisto
Joonas Mölsä, Aalto-yliopisto
Lasse Tikkamäki, Aalto-yliopisto

Kunniamaininta Bon Voyage 

Tekijä
Jens Regårdh, Aalto-yliopisto

Kunniamaininta Kullero

Tekijät
Hannu Lahtinen, Oulun yliopisto
Pyry Teperi, Oulun yliopisto

Kunniamaininta Naava

Tekijä
Mari Birling, Aalto-yliopisto

 

SAFA-tuomari: Virve Väisänen

 

Kilpailun verkkosivut

Kemin keskustan opiskelijakilpailu – kilpailuohjelma

Kemin keskustan opiskelijakilpailu – arvostelupöytäkirja

Hae sivustolta: