Bss + SKiB Kampus, Pori

Sisäänjättö: 11.11.2020

9.9.2020 – 11.11.2020

Svenska Kulturfonden i Björneborg järjestää arkkitehtuurikutsukilpailun Bss + SKiB Kampuksen uudisrakennuksen suunnittelusta. Kilpailu järjestetään laadittavan asemakaavamuutoksen ja tulevan toteutussuunnittelun tueksi. Uudisrakennus tulee sijoittumaan säätiön omistamille tonteille Porin kaupungin 3. kaupunginosassa (Malminpää) 36. korttelissa. Uudisrakennus tulee täydentämään nykyisiä koulurakennuksia ja toimimaan niiden kanssa yhtenäisenä kokonaisuutena. Rakentamisen yhteydessä puretaan tonteilla sijaitsevia rakennuksia.

Kilpailun tavoitteena on löytää toiminnallisesti, kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen ratkaisu uudisrakennuksen rakentamiseksi Palojoen kiinteistön tontille. Rakennuksen tulee liittyä ympäröivään kaupunkirakenteeseen luontevasti, olla kaupunkikuvallisesti merkittävä ja houkutella kaupunkilaisia kampukselle. Käyttäjilleen rakennuksen tulee antaa elämyksiä ja monipuolisuutta niin kulttuuri- ja kasvu- kuin myös oppimisympäristönä. Rakennuksen pitkäaikaiskestävyyttä varmistavat sen muuntojoustavuus, energiatehokkuus sekä kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut rakentamisessa. Rakennus halutaan toteuttaa puurakenteisena.

Mukaan kutsutut toimistot

  • Arkkitehdit LSV
  • JKMM Architects
  • Lahdelma & Mahlamäki Arkkitehdit
  • Sigge Arkkitehdit Oy
  • Verstas Arkkitehdit Oy

Kilpailusivusto

Bss + SKiB Kampus – Kilpailuohjelma

Hae sivustolta:

X