Aseman koulun tontin idea- ja laatukilpailu (tontinluovutus)

Aloitus: 9/2024

Sisäänjättö: 1/2025

Screenshot
Alustava aikataulu 9/2024 – 1/2025
SAFA-tuomari: Kari Nykänen
Hyvinkään kaupunki järjestää idea- ja laatukilpailun / tontinluovutuskilpailun ydinkeskustassa sijaitsevan Aseman koulun tontista kiinteistöineen. Koulutoiminta tontilla loppuu lähivuosina, ja tontilla sijaitsevat koulurakennukset jäävät ilman käyttöä. Kooltaan suuri ja keskeisesti sijaitseva tontti on osoitettu yleiskaavassa keskustatoiminnoille. Tontilla on tilaa uudisrakentamiselle, ja kilpailun tarkoituksena on ideoida tontille uusia toimintoja ja tutkia mm. kaupunkikuvallisesti sopivan rakentamisen määrää ja tapaa sekä myös pysäköintiratkaisuja. Tontilla olemassaolevien rakennusten; puukoulu (v 1913 VR:n rakennusmestari J. Hilden) ja kivikoulu (v 1954 arkkitehti Antero Pernaja) suojeluarvot tarkentuvat asemakaavan muutoksen yhteydessä. Puukoulu on tavoitteena säilyttää, mutta sisäilmahaasteita omaavan kivikoulun osalta kilpailijat voivat ideoida sille uutta elinvoimaista käyttöä tai esittää sen purkamista osin tai kokonaan.

Lisää kilpailuja

Kaikki kilpailut

Hae sivustolta: