Kysely: Asuntorakentamisen notkahdus näkyy arkkitehtitoimistoissa – Pääosin arkkitehtien työtilanne pysynyt melko hyvänä

Irtisanomiset arkkitehtuurin alan työpaikoissa ovat lisääntyneet, mutta samaan aikaan myös rekrytoidaan. Eniten irtisanomisia ja lomautuksia raportoivat suurissa toimistoissa työskentelevät.

Teksti: Päivi Virtanen
Grafiikka: Kaarina Tammisto

Suomen Arkkitehtiliiton, Arkkitehti­toimistojen Liiton ja Suomen maisema-arkkitehtiliiton alkukesällä toteuttaman suhdannekyselyn mukaan irtisanomiset ja lomautukset ovat lisääntyneet arkkitehtuurin alan työpaikoissa.

Arkkitehtitoimistojen liiton toiminnanjohtaja Kalle Euro luonnehtii alan tunnelmia odottavaksi. 

”Epävarmuus on lisääntynyt, mutta irtisanomisia ja lomautuksia on kuitenkin melko vähän verrattuna muun rakennusalan tilanteeseen. Pääosin arkki­tehtien työtilanne on pysynyt hyvänä, ja etenkin julkisella sektorilla töitä riittää entiseen malliin. Korjausrakentamisen ammattilaisista on edelleen pikemminkin pulaa.”

Yrittäjävastaajista 27 prosenttia kertoi lomauttaneensa tai irtisanoneensa henki­löstöä kuluneena vuonna – osuus oli noussut yli kaksi kertaa suuremmaksi kuin marraskuussa 2022 samalle ryhmälle kohdistetussa kyselyssä. Hieman yli puolet irtisanomisia tai lomautuksia ilmoittaneista yrityksistä oli 11–20 hengen yrityksiä. 

Sama suuntaus näkyy palkansaajien vastauksissa: irtisanomisista tai lomautuksista työpaikallaan ilmoittaneiden vastaajien osuus nousi viime vuoden marraskuun 19 prosentista 37 prosenttiin. Huomion arvoista on myös se, että irti­sanomisia ja lomautuksia ilmoittivat eniten suurissa, yli viidenkymmenen hengen toimistoissa työskentelevät vastaajat. 

Syyt väen vähentämiselle eivät kuitenkaan ole yksioikoisia.

”Kyselyyn vastanneiden työntekijöiden joukossa on myös monialatoimistoissa työskenteleviä. Heidän ilmoittamansa irtisanomiset tai lomautukset ovat saattaneet kohdistua myös muihin kuin arkki­tehteihin”, Safan erityisasiantuntija Pia Selroos sanoo.

Euro arvioi, että viime aikoina tapahtuneilla yritysfuusioilla voi olla osuutta asiaan, asuntomarkkinoiden notkahduksen lisäksi.

”Suuret, asuntorakentamiseen keskittyvät toimistot ovat joutuneet vähentämään henkilökuntaa, etenkin suuremmissa kaupungeissa. Alueelliset erot ovat kuitenkin isoja”, Euro sanoo. 

Hieman vuoden 2022 kyselyä (55,6 %) useampi vastaaja (63 %) kertoi, että hankkeet ovat viivästyneet kuluneen vuoden aikana. Hankkeiden peruuntumisesta kertoi lähes 42 prosenttia, kun viime vuonna luku oli 34 prosenttia.

 

Maisema-arkkitehdeista pulaa

Arkkitehteja palkataan yhä myös lisää. Kyselyyn vastanneista yrittäjistä reilu 20 prosenttia ilmoitti palkanneensa lisää henkilöstöä kuluvan vuoden aikana. Lähitulevaisuuden rekrytointiaikeita ilmoitti kuitenkin vain reilut seitsemän prosenttia vastanneista.

Kyselyyn vastanneista maisema-arkkitehtitoimistoista yksikään ei ollut aikeissa lomauttaa tai irtisanoa henkilöstöä. Lähiaikojen rekrytointiaikeita oli 90 prosentilla kyselyyn vastanneista maisema-arkkitehdeista, ja yrityksensä tilanteen arvioi erinomaiseksi tai hyväksi tämän vuoden lopussa lähes lähes 75 prosenttia. 

”Maisema-arkkitehtien vastauksissa näkyy pitkään jatkunut pula erityisesti kokeneista maisema-arkkitehdeista”, Selroos sanoo. 

Kyselyn avoimissa vastauksissa korostui tyytymättömyys julkisiin hankintamenettelyihin, joiden koetaan suosivan suuria toimistoja pienempien toimistojen kustannuksella. Vastauksissa todettiin, että toimiston on kohtuuttoman vaikea päästä hankkeisiin kiinni ilman viiden vuoden sisällä hankittuja referenssejä samanlaisesta kohteesta.

”Sekä yrittäjien että työntekijöiden vastauksissa näkyy kritiikki julkisia hankintoja kohtaan: nähdään että julkiset hankintamenettelyt rajaavat kilpailua ja johtavat alan keskittymiseen. Puite­sopimus­kilpailutuksissa kuntien nähdään suosivan monialakonsulttitoimistoja”, Selroos sanoo. 

”Myös riittämätön laatupainotus nähdään ongelmaksi. Useimmissa julkisissa hankinnoissa hinta painaa valitettavasti edelleen laatua enemmän”, Euro toteaa.

Alan suhdannetilannetta kartoittava kysely toteutettiin viidettä kertaa. Seuraava kysely tullaan toteuttamaan alkuvuodesta 2024.

 

Safan, ATL:n ja Markin suhdannekysely:

  • Toteutettu toukokuussa 2023. Vastaajien määrä ja profiilit vastaavat edellistä, mar­ras­kuussa 2022 toteutettua kyselyä.
  • 254 vastaajaa, joista 35 % yrittäjiä tai ammatin­harjoittajia, loput palkansaajia.
  • Yrittäjävastaajista 47 % alle viiden hengen toimistoja, 47 % 5–20 hengen toimistoja, 3 % 20-50 hengen toimistoja, 2 % yli 50 hengen toimistoja.
  • Palkansaajavastaajista 71 % työskentelee yksityisellä sektorilla, 29 % julkisella sektorilla. Yli puolet vastaajista työskentelee yli 50 hengen toimistossa.
  • Palkansaajista 44 % työskentelee arkki­tehtitoimistoissa, 20 % monialaisissa suunnittelutoimistoissa ja 20 % kunnalla tai kaupungilla.
Artikkeli on julkaistu Arkkitehtiuutisten numerossa 4/23.

Hae sivustolta: