Asuntorakentamisen toimeksiannot vähentyneet arkkitehtitoimistoissa – korjausrakentaminen tasoittaa notkahdusta

Irtisanomiset ja lomautukset sekä yleinen epävarmuus ovat lisääntyneet arkkitehtuurin alan työpaikoissa, kertoo tuore kysely. Maisema-arkkitehtien työtilanne on sen sijaan pysynyt erittäin hyvänä, syynä alalla pitkään jatkunut pula kokeneesta työvoimasta.

Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA), Arkkitehtitoimistojen Liiton (ATL) ja Suomen maisema-arkkitehtiliiton (MARK) alkukesällä toteuttaman kyselyn mukaan irtisanomiset ja lomautukset sekä yleinen epävarmuus ovat lisääntyneet arkkitehtuurin alan työpaikoissa. Maisema-arkkitehtien työtilanne on sen sijaan pysynyt erittäin hyvänä, syynä alalla pitkään jatkunut pula kokeneesta työvoimasta.

Kyselyn 254 vastaajasta 35 prosenttia oli yrittäjiä tai ammatinharjoittajia, loput palkansaajia. Palkansaajista yksityisellä sektorilla työskenteli 71 prosenttia ja julkisella sektorilla 29 prosenttia, ja yli puolet ilmoitti työpaikkansa kooksi yli 50 henkilöä. Yrittäjävastaajista vain kolme (vastaajia yhteensä 95) edusti 20–50 hengen arkkitehtitoimistoja, lähes puolet (47,4 %) alle viiden hengen toimistoja ja yli puolet (58,7 %) yli 50 henkilön toimistoja.

Eniten irtisanomisia ja lomautuksia ilmoittivat suurten toimistojen työntekijät

Yrittäjävastaajista 27 prosenttia (26 vastaajaa) kertoi lomauttaneensa tai irtisanoneensa henkilöstöä kuluneena vuonna. Osuus nousi yli kaksi kertaa suuremmaksi kuin marraskuussa 2022 samalle ryhmälle kohdistetussa kyselyssä (11,8 %, 11 vastaajaa). Irtisanomisia tai lomautuksia ilmoittaneet yritykset olivat valtaosin (55 %) 11–20 hengen yrityksiä. 

Sama suuntaus näkyi palkansaajien vastauksissa: irtisanomisia tai lomautuksia työpaikallaan ilmoittaneiden vastaajien osuus oli noussut viime vuoden marraskuun 19 prosentista (28 vastaajaa) 37 prosenttiin (56 vastaajaa). Huomion arvoista on myös se, että irtisanomisia ja lomautuksia ilmoittaneiden palkansaajien työpaikat ovat kooltaan suurimmasta päästä, yli 50 hengen toimistoja. 

Syyt väen vähentämiselle piilevät asuntorakentamisen notkahduksen ja yleisen suhdannetilanteen lisäksi myös viime vuosina tapahtuneissa yritysfuusioissa. Toisaalta, julkisella sektorilla vallitsee edelleen arkkitehtipula. 

Noin viidesosa kyselyyn vastanneista yrittäjistä ilmoitti palkanneensa lisää henkilöstöä kuluneen vuoden aikana. Lähitulevaisuuden rekrytointiaikeita ilmoitti kuitenkin vain reilut seitsemän prosenttia vastanneista.

Hieman edellisvuotta (55,6 %) useampi (63 %) kertoi, että hankkeet ovat viivästyneet kuluneen vuoden aikana. Lähes 42 prosenttia, verrattuna edellisvuoden 34 prosenttiin, kertoi myös hankkeiden peruuntumisesta. 

Odotukset edelleen melko positiivisia

Kyselyyn vastanneista maisema-arkkitehtitoimistoista yksikään ei ollut aikeissa lomauttaa tai irtisanoa henkilöstöä. Lähiaikojen rekrytointiaikeita oli peräti 90 prosentilla vastanneista maisema-arkkitehdeista. 

Yrittäjien odotukset olivat hieman negatiivisemmat verrattuna viime vuoden marraskuun kyselyyn. Tuolloin erinomaiseksi tai hyväksi tilanteensa puolen vuoden päästä arvioi yli 58 prosenttia vastaajista. Nyt sama luku oli 42,6 prosenttia. Palkansaajavastaajista työtilanteensa tämän vuoden lopulla arvioi hyväksi tai erinomaiseksi 70 prosenttia, kun vastaava luku edellisvuonna oli 81. 

Alan suhdannetilannetta kartoittava kysely toteutettiin toukokuussa 2023 viidettä kertaa.

 

Hae sivustolta: