Young Spirit of Nature -puuarkkitehtuuripalkinto arkkitehti SAFA Tiina Antinojalle

Young Spirit of Nature 2012 -puuarkkitehtuuripalkinnon saaja on arkkitehti SAFA Tiina Antinoja Oulusta. Hänen diplomityönsä ’Rauman Papinpelto’ hyväksyttiin Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla syksyllä 2011.
Palkinto myönnetään arkkitehtuurin opinnäytteestä, jossa puumateriaalilla on keskeinen rooli. Palkinnon jakaa Puu kulttuurissa ry ja se on suuruudeltaan 5 000 euroa. Palkinto luovutetaan juhlagaalassa Sibeliustalossa Lahdessa 7.9.2012.
Tiina Antinoja syntyi Simossa 1986 ja suoritti ylioppilastutkinnon Simon lukiossa 2005. Hän suoritti arkkitehdin tutkinnon Oulun yliopistossa vuonna 2011 ja on työskennellyt oululaisessa arkkitehtitoimistossa vuodesta 2009 alkaen. Suunnitelma modernista puukaupunginosasta
Palkintotuomaristo toteaa perusteluissaan, että Tiina Antinoja on lähestynyt diplomityön aihetta ’Rauman Papinpellon uusi asuinalue’ alue- ja rakennussuunnittelun keinoin. Työ on hyvin tasapainoisesti ja johdonmukaisesti toteutettu. Opinnäyte pureutuu suomalaisen asuntoalueen haasteisiin käyttäen puuta taitavasti keskeisenä rakennusmateriaalina.
’Antinoja on kehittänyt työssään nykyaikaista puuarkkitehtuuria kunnioittaen suomalaiselle arkkitehtuurille ominaisia piirteitä. Hänen työssään arkkitehtuurilla on tehtävä sukupolvia yhdistävänä ja maisemaa kunnioittavana ilmiönä, joka vahvistaa kulttuurin elinvoimaisuutta.’
Tuomaristo toivoo työn herättävän avointa keskustelua arkkitehtuurin keskeisestä merkityksestä puurakentamisessa. ’Puurakentamisen kasvun soisi tukeutuvan laadukkaaseen arkkitehtuuriin sekä sosiaalisesti kestävien ympäristöjen toteutukseen. Antinojan työ asettuu mielenkiintoisella tavalla myös kulttuuriseen vuoropuheluun kansainvälisen Spirit of Nature 2012 -palkinnon saajan, Bijoy Jainin töiden kanssa.’
Young Spirit of Nature -puuarkkitehtuuripalkinto jaetaan nyt toista kertaa. Palkinto perustettiin vuonna 2009 Suomen Metsäsäätiön aloitteesta ja sen tavoitteena on kannustaa arkkitehtiopiskelijoita luovaan puun käyttöön. Palkintoa varten kutakin kolmesta Suomessa arkkitehtuuriopetusta antavasta yliopiston laitoksesta pyydettiin nimeämään kolme ehdokasta, joista jury valitsi palkinnon saajan.
Vuonna 2012 palkintotuomaristoon ovat kuuluneet arkkitehti SAFA Samuli Miettinen puheenjohtajana ja jäseninä Arkkitehtuurimuseon johtaja Juulia Kauste, arkkitehti SAFA Anssi Lassila sekä arkkitehti Bjarne Mastenbroek Alankomaista.
Samanaikaisesti jaetaan kansainvälinen Spirit of Nature -puuarkkitehtuuripalkinto. Palkinnot jakaa Puu kulttuurissa ry, vuonna 1998 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on edistää puun käyttöä kulttuurin keinoin. Palkintojen jakamisen mahdollistaa Suomen Metsäsäätiön tuki. Julkaistu 5.9.2012
Takaisin

Hae sivustolta: