Vuoden Betonirakenne 2016 Asunto Oy Helsingin Viuhka, Helsinki

Asunto Oy Helsingin Viuhka palkittiin vuoden 2016 betonirakenteena vaativasta ja innovatiivisesta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta sekä laadukkaasta toteutuksesta. Tornimainen asuinkerrostalo on näyttävä maamerkki Vuosaareen saavuttaessa. Osaavalla betonin käytöllä ja kaikkien osapuolten toimivalla yhteistyöllä on aikaansaatu rakennusteknisesti onnistunut ja ilmeikäs arkkitehtoninen kokonaisuus. Suunnitteluyhteistyön tuloksena on syntynyt myös uusia betonirakenteisia tuote- ja toteutusinnovaatioita.
Asunto Oy Helsingin Viuhkan suun­nittelu on tehty tietomallintamalla sekä pitkälle esivalmistettuja rakennusosia hyödyntämällä. Betonia on käytetty monipuolisesti. Materiaalin mahdollisuudet tulevat esiin niin rakenteissa kuin julkisivuissa.
Rakennuksessa on esivalmistettu runkorakenne. Välipohjat on tehty esijännitetyistä, tavanomaista leveämmistä massiivivälipohjalaatoista. Tällä tuotekehityksellä on nopeutettu työmaalla tapahtuvaa elementtiasennusta. Valmiissa, äänen eristystä painottavassa ja mittatarkassa rakenteessa on saatu vähemmän sisätiloissa näkyviä elementtisaumoja.
Välipohjien tekniikkalaattoihin on asennettu valmiiksi putki – ja viemäröintitekniikka. Raken­nuksen talotekniikan pystynousut on sijoitettu tekniikkaseiniin, jotka ovat samalla osa rakennuksen kantavaa ja jäykistävää runkorakennetta. Talotekniikan integroinnilla runkorakenteeseen on saatu vähennettyä työmaan tahdistavia työvai­heita.
Rakennushankkeessa on kehitetty uusi parvekeratkaisu: ”noppaparveke”, joka valetaan valkobe­tonista yhtenä kappaleena. Parvekkeen vesieristykset, vedenpoistoputket ja pellitykset asennetaan elementtitehtaalla valmiiksi. Rakenteellisesti parveke toimii ulokeparvekkeen tavoin. Parvekemalli on otettu käyttöön nyt muissakin kohteissa.
Betonielementtitalon sandwich-ulkoseinien pinnoissa on käytetty sileää valkobetonia, graafista betonia ja maalattua pintaa. Katujulkisivujen noppaparvekkeet elävöittävät katumaisemaa ja erilaiset pintastruktuurit heijastavat valoa ja varjoja kiinnostavalla tavalla.
Asunto Oy Viuhka sijaitsee ahtaalla tontilla Vuosaaressa, Rastilan metroaseman vieressä. Se sopeutuu ja samalla uudistaa hyvin ympäristöään. Voittanut kohde on esimerkki siitä kunnianhimosta, jossa säädellyn vuokra- asuntotuotantokohteen puitteissa on kokonaisvaltaisesti kehitetty uutta ja innovatiivista asuntoarkkitehtuuria ammattitaitoisen rakennuttajan tuella. Se on osoitus ammattitaitoisesta rakennuttamisesta, suunnittelusta ja toteutuksesta, jossa hankkeen kaikki osapuolet ovat tehneet rakentavaa yhteistyötä.
Suunnittelusta ja toteutuksesta palkitaan:
• Rakennuttaja: VVO-Yhtymä Oyj, Rakennuttamisyksikkö
• Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Konkret Oy
• Rakennesuunnittellu: Sweco Rakennetekniikka Oy
• Pääurakoitsija: Fira Oy
• Betonielementtitoimittajat: Parma Oy ja Betonimestarit Oy
Vuoden Betonirakenne 2016 – Kunniamaininta:
Roihuvuoren ala-asteen koulun peruskorjaus, Helsinki
Betoniarkkitehtuuristaan tunnettu Roihuvuoren ala-asteen koulu on valmistunut vuonna 1967. Huonokuntoinen koulurakennus on peruskorjattu rakennuksen kulttuurihistorialliset ja arkkitehtoniset arvot säilyttäen.
Vuoden Betonirakenne 2016 kunniamaininta myönnetään aikakautensa betoniarkkitehtuurin näyttävimpiin kuuluneeseen, lähes puretuksi määrätyn koulurakennuksen yhtä aikaa hienovaraisesta ja nykyajan tekniset vaatimukset täyttävästä kunnianhimoisesta peruskorjauksen suunnittelusta ja toteutuksesta, jossa betoni on näyttävästi esillä.
Peruskorjauksen tavoitteena on ollut säilyttää ja osin palauttaa arkkitehti Aarno Ruusuvuoren pelkistetty arkkitehtuuri viime vuosikymmenien aikana tapahtuneiden muutosten ja käytön jälkeen. Uusien vaatimusten mukaiset tilat ja rakenteet on sovitettu rakennukseen siten, että ne sopeutuvat talon ainutlaatuiseen arkkitehtuuriin.
Vanhat rakenteet, joiden kunnostaminen oli tarkoituksenmukaista ja mahdollista on säilytetty. Rakennuksen teknisesti huonossa kunnossa olleet julkisivut uusittiin lähes kauttaaltaan. Julkisivut yksityiskohtineen suunniteltiin alkuperäisiä noudattaen, mutta samalla julkisivujen energiataloudellisuutta ja teknistä kestävyyttä parantaen. Sisätilojen seinien ja kattojen paljaat betonipinnat sekä yläikkunalliset tilat ovat vaatineet suunnittelulta erityistä luovuutta, koska uudelle talotekniikalle oli kehitettävä järjestelmät ja löydettävä riittävät asennustilat.
Vaativa korjaus on toteutettu taitavasti. Ruusuvuoren arkkitehtuurin puhdaspiirteisyys ja selkeys on säilytetty. Betonityö on edelleen oleellisessa osassa niin rakennuksen sisä- kuin ulkotiloissa. Rakennuksen ulkopuolen uusitut betonipinnat liittyvät luontevasti sisäosien säilytettyihin vanhoihin betonipintoihin.
Julkisivujen detaljoinnissa ja värisävyissä on löydetty ja toteutettu arkkitehdin ja elementtivalmistajan kanssa alkuperäistä arkkitehtuuria noudattavat taidokkaat yksityiskohdat tämän päivän valmistustekniikkaa käyttämällä. Maalaamattomien betonipintojen kontrastina on hienopiirteistä detaljointia sekä taiteilija Anitra Lucanderin suunnittelema väritys.
Suunnittelijoiden kekseliäisyydellä, perehtyneisyydellä ja taidolla on saavutettu lopputulos, jossa toteutettu peruskorjaus ei muuta tai tuo uusia elementtejä autenttiseen arkkitehtuuriin. Työ on osoitus myös rakennuttajien ja paikallisen asukaskunnan peräänantamattomuudesta ja kannustuksesta viedä vaativa hanke loppuun.
Suunnittelusta ja toteutuksesta palkitaan:
• Tilaaja/Rakennuttaja: Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, tilakeskus
• Rakennuttaminen: HKR-rakennuttaja
• Arkkitehtisuunnittelu: Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy
• Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Pontek Oy
• Betonielementit: Ämmän Betoni Oy
Vuoden Betonirakenne -kilpailu on järjestetty vuodesta 1970 lähtien ja siihen osallistui tänä vuonna 6 ehdotusta. Palkinto annetaan vuosittaisen kilpailun perusteella rakennuskohteelle, joka parhaiten edustaa suomalaista betonirakentamista. Kilpailun tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja edistää suomalaista betoniarkkitehtuuria, -tekniikkaa ja -rakentamista. Kilpailun järjesti Betoniteollisuus ry.
Vuoden Betonirakenne 2016 -kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Pertti Halonen, Betoniteollisuus ry:n edustajana ja jäseninä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n nimeämänä arkkitehti Markku Puumala, rakennusarkkitehti Asko Eerola Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA:n edustajana, professori Jari Puttonen Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL:n nimeämänä, tekn.tri., toim.joht. Tarja Merikallio Suomen Betoniyhdistys ry:n edustajana ja kutsuttuna median edustajana toimittaja Lari Malmberg Helsingin Sanomista. Tuomariston sihteereinä toimivat arkkitehti SAFA, päätoimittaja Maritta Koivisto Betoni-lehdestä sekä tekn.tri., toim.joht. Jussi Mattila Betoniteollisuus ry:stä. Julkaistu 20.1.2017
Takaisin

Hae sivustolta: