Vuoden 2020 arkkitehtuurin valtionpalkinto arkkitehti Olavi Koposelle

Puuarkkitehtuuristaan tunnettua Olavi Koposta voidaan pitää suomalaisen arkkitehtuurin kansainvälisenä lähettiläänä.

Villa Riviera (2012, Olavi Koponen), Taipalsaari, Suomi. kuva: Jussi Tiainen

Arkkitehti Olavi Koponen (s.1951) on saanut Taiteen edistämiskeskuksen myöntämän arkkitehtuurin valtionpalkinnon. Palkintoperustelujen mukaan Ranskassa työskentelevää Koposta voidaan kiistatta pitää yhtenä merkittävänä suomalaisen arkkitehtuurin kansainvälisenä lähettiläänä.

Olavi Koponen on tehnyt pitkän ja ansiokkaan uran puuarkkitehtuurin parissa. Hän valmistui arkkitehdiksi Tampereen teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1993, mitä ennen hän opiskeli yhteiskuntatieteitä Moskovassa.

Koposen suunnittelemat, puusta rakennetut pientalot ja loma-asunnot herättivät huomiota jo 2000-luvun alkuvuosina. Niiden arkkitehtoninen ote kaihtaa sekä tavanomaisuutta että aikakautensa arkkitehtuurin valtavirtaa synnyttäen persoonallisia, paikasta ja rakennusmateriaalin erityispiirteistä syntyviä töitä. Yksi Koposen tunnetuimmista töistä on vuonna 2006 valmistunut Kotilo-talo Espoossa. Koponen on itse kuvannut suunnittelemiaan rakennuksia tulkinnoiksi luonnon ja ihmisen suhteesta.

Vuodesta 2010 lähtien Koponen on työskennellyt Ranskan Grenoblessa, r2k Architecte -toimistossa, missä hän on jatkanut työtään suuren mittakaavan puuarkkitehtuuriin parissa. Hänen töitään Ranskassa ovat mm. Koulukeskus Limeil-Brévannes sekä Päiväkoti Tencin (2017).

Arkkitehtuurin valtionpalkinnosta päättää arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunta. Valtionpalkinto on suuruudeltaan 14 000 euroa. Taiteen valtionpalkinnon voi saada tunnustuksena kolmen viime vuoden aikana valmistuneesta ansiokkaasta työstä tai pitkäaikaisesta, ansiokkaasta taiteellisesta urasta tai toiminnasta alan hyväksi. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon oli määrä jakaa palkinnot 24.11. Kansallisoopperassa Helsingissä, mutta tilaisuus peruuntui koronarajoitusten vuoksi.

Hae sivustolta: