Vuoden 2016 Puupalkinto Pudasjärven hirsikampukselle

”Pudasjärven hirsikampus on hieno osoitus päämäärätietoisesta puurakentamisen edistämisestä ja perinteisen rakennejärjestelmän kehittämisestä uskottavaksi vaihtoehdoksi 2000-luvun rakentamisen haasteisiin. Kohteen arkkitehtuuri on varmaotteista. Koulu tarjoaa modernin oppimisympäristön, jossa on hyvät puitteet opiskeluun ja yhteistoimintaan. Tilat on suunniteltu turvallisiksi, terveellisiksi, viihtyisiksi ja moneen käyttöön muuntuviksi.
Kohteen elinkaarisuunnittelu on viety pitkälle. Koulu on rakennettu elinkaarimallilla, jossa toteuttaja vastaa koulun ylläpidosta ja huollosta 25 vuoden ajan. Talon tilat on suunniteltu joustaviksi siten, että rakennusta voidaan käyttää myöhemmin muihin käyttötarkoituksiin kuten seniorikodiksi.
Rakennuksessa on löydetty hyviä ratkaisuja ajankohtaisiin tarpeisiin. Siinä on panostettu erityisesti sisäilma-asioihin. Kohde on tuonut näkyvyyttä sekä hirsirakentamiselle että sisukkaalle yrittämiselle, joista molemmat ovat arvokkaita vientituotteita.
Hirsikampuksen huomioarvoa korottaa sen ympärillä tehty määrätietoinen ja pitkäjänteinen työ hirren palauttamiseksi osaksi suomalaista julkista rakentamista. Se on osoitus tilaajien ja koko yhteisön vahvan tahdon, määrätietoisen toiminnan ja hankintaosaamisen merkityksestä julkisen rakennuksen onnistuneessa toteutuksessa. Samalla se on toiminut esimerkkinä lukuisille muille hirsirakentamisen hankkeille kotimaassa ja kansainvälisesti”Pudasjärven hirsikampus myös yleisöäänestyksen voittaja
Viimevuosilta tuttuun tapaan loppusuoran puupalkintoehdokkaiden kesken järjestettiin yleisöäänestys, jossa ääniä annettiin tänä vuonna lähes 5000 kappaletta. Pudasjärven hirsikampus voitti myös yleisöäänestyksen yli 40 prosentin ääniosuudella.
Pudasjärven hirsikampuksen toteutukseen ovat osallistuneet seuraavat tahot:
Rakennuttaja/Tilaaja Pudasjärven kaupunki
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy
Rakennesuunnittelu: Sweco Rakennetekniikka Oy
Urakoitsija: Lemminkäinen Oyj
Puuosien toimittaja: Kontiotuote Oy
Sisustussuunnittelu Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy
Sähkösuunnittelu: Sweco Talotekniikka Oy
Pihasuunnittelu: VSU maisema-arkkitehdit Oy
LVI-Suunnittelu: Plan-Air Oy
Rakennuksen tilavuus: 46572 m3
Pinta-ala: 9737 m²
Valmistumisvuosi: 2016Taustaa 19. puupalkinnolle
Puupalkintokilpailuun saapui määräaikaan mennessä 13 ehdotusta, joista esiraati valitsi kahdeksan ehdotusta ehdolle Puupalkinnon saajaksi ja yleisöäänestykseen.
Ehdokkaat edustavat poikkeuksellisen laajaa kirjoa puun erilaista käyttöä rakentamisessa. Julkisen puurakentamisen osuus jatkaa kasvuaan ehdotusten joukossa. Asuntorakentaminen on mukana sekä kerros- että pientalorintamalla ja näyttää esimerkkiä teollisen puurakentamisen tuomista mahdollisuuksista.
Ehdotuksissa on ilahduttavasti myös uusia puun käyttöalueita ja arkkitehtonisia oivalluksia, joita on vaikea kuvitella toteutettavan muutoin kuin puusta tehtyinä. Kohteissa yhdistetään erilaisia puun käyttötapoja ja myös muita materiaaleja. Mukana myös on komea esimerkki infrarakentamisesta, jossa puuta toivoisi näkyvän enemmänkin.
Puupalkintoa jakaessaan tuomaristo kiinnittää erityistä huomiota kohteen arkkitehtoniseen laatuun, puun käytön innovatiivisuuteen sekä kohteen yleiseen huomioarvoon. Tänä vuonna tuomaristo koki erityisen arvokkaaksi seikaksi myös sen, että kohde esittää ratkaisuja ajankohtaisiin rakentamisen haasteisiin ja että kohde omalla esimerkillään voi kannustaa liikkeelle myös muita vastaavia hankkeita.
Vuoden 2016 palkintolautakuntaan kuuluivat:
– Ympäristöministeriön erityisasiantuntija, arkkitehti, TkT Matti Kuittinen
– Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan kevyt- ja erikoisrakenteiden
– Associate Professor, DI, TkT Sami Pajunen
Tuomariston sihteerinä toimi Puuinfo Oy:n toimitusjohtaja Mikko Viljakainen.Julkaistu 11.11.2016
Takaisin

Hae sivustolta: