Vuoden 2015 Puupalkinto As Oy Jyväskylän Puukuokka 1:lle

Puun käyttö näkyvänä materiaalina sisätiloissa ja parvekkeissa on tavoitettu lämminhenkisen onnistuneesti tiukoista palomääräyksistämme huolimatta. Puukuokka on Suomen ensimmäinen 8-kerroksinen puukerrostalo. Puun käytön innovatiivisuutta edustaa pitkälle kehitetty massiivipuulevyihin perustuva tilaelementtitekniikka.
Kohteen huomioarvoa korottaa se, että sen rakennuttaja Lakea Oy on määrätietoisesti sitoutunut puukerrostalo- ja massiivipuulevyihin perustuvan tilaelementtirakentamisen kehittämiseen omassa asuntotuotannossaan. Kohteen innovatiivisuus- ja huomioarvoa lisää myös Lakea Oy:n kehittämä Asumisella omaksi -rahoituskonsepti, jossa asukas maksaa asunnon omaksi vuokran muodossa 20 vuoden aikana. Lakean tavoitteena on myös asumisen ratkaisujen innovatiivinen kehittäminen, mihin liittyy panostaminen laadukkaaseen arkkitehtuuriin.As Oy Jyväskylän Puukuokka 1:n suunnittelusta ja toteutuksesta ovat vastanneet seuraavat tahot:
– Kohteen arkkitehti ja pääsuunnittelija on Anssi Lassila, Arkkitehti SAFA.
– Projektiarkkitehteina kohteessa oli Juha Pakkala, Iida Hedberg ja Jussi-Pekka Vesala sekä avustava työryhmä.
– Kohteen tilaaja on Lakea Oy, jossa mukana ovat olleet toimitusjohtaja Timo Mantila ja rakennusvaiheessa Jouni Liimatainen.
– Jyväskylän kaupungin osalta kaavoitusvaiheessa kohteeseen osallistui kaupunginarkkitehti, Leila Strömberg.
– Valtion asuntorahaston puolesta kohteeseen osallistui kehittämisarkkitehti, TkT Vesa Ijäs.
– Rakennesuunnittelusta on vastannut Sweco Rakennetekniikka Oy, projektipäällikkö Lauri Lepikonmäki.
– Kohteen LVI-suunnitelmat on laatinut LVI-insinööritoimisto Koski-Konsultit Oy, toimitusjohtaja Martti Peltovuori.
– Sähkösuunnittelija toimi sähkösuunnittelu J. Nenonen Oy:n suunnittelija Toni Salminen.
– Kohteen pääurakoitsijana toimi JVR-rakenne, toimitusjohtaja Arttu Suuronen.
– Puumoduulit kohteeseen toimitti Stora Enso, jossa hankkeesta ovat vastanneet Petri Perttula, Vesa Vaihtamo sekä rakennusvaiheessa myös Janne Manninen.
– Kohteen julkisivut toimitti Siparila Oy, jossa toimituksesta vastasi Olli Prättälä.
Puupalkintokilpailu oli tänäkin vuonna suosittu. Kilpailuun saapui 17 ehdotusta. Ehdokkaat edustivat puun käyttöä monipuolisesti vapaa-ajan rakennuksista kerrostaloihin, julkiseen rakentamiseen ja sisustuksiin.
Erityisesti ehdotusten joukossa korostuivat uudet puukerrostalot, joita peräti kolmea ehdotettiin palkinnon saajaksi. Ensi kertaa kilpailuun ehdotettiin mukaan myös kokonaan ulkomaisia kohteita ja yksittäisiä tuoteinnovaatioita.
Esiraati valitsi yhdeksän ehdotusta ehdolle Puupalkinnon saajaksi ja yleisöäänestykseen.
Tutustuttuaan Puupalkintoehdokkaisiin tuomaristo totesi, että tämän vuoden puupalkintoehdokkaista oman ryhmänsä muodostavat kolme mittavaa puukerrostalokohdetta; Jyväskylän Puukuokka, Helsingin Eskolantien puukerrostalot ja PuuMERA Vantaan Kivistössä. Muiden kuuden kohteen joukossa on myös arkkitehtuuriltaan hyvin taitavia rakennuksia, jotka edustavat luontevaa puun käyttöä, mutta nämä eivät sisällä puukerrostalokohteisiin verrattavaa uutuusarvoa.
Parhaat puukerrostalokohteet edustavat myös hyvää arkkitehtuuria, jolloin puuta on käytetty ilmeikkäällä ja luontevalla tavalla. Puukerrostalokohteiden medianäkyvyys on ollut merkittävää ja positiivista ja kohteet ovat omalta osaltaan edistäneet suurimittakaavaisen puurakentamisen tunnettavuutta ja edistämistä Suomessa.Vuoden 2015 palkintolautakuntaan kuuluivat
Suomen Metsäsäätiön toiminnanjohtaja Liisa Mäkijärvi
Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin osaston rakennusopin prosessori Markku Karjalainen
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston rakennusopin professori Janne Pihlajaniemi
Tuomariston sihteerinä toimi Puuinfo Oy:n toimitusjohtaja Mikko ViljakainenJulkaistu 27.11.2015
Takaisin

Hae sivustolta: