VUODEN 2015 PARAS KAUPUNKIKIRJOITUS MYÖNNETTY VEIKKO ERANTILLE

Ajankohtainen artikkeli tarkastelee Helsingin Haagan täydennysrakentamista. Eranti pohtii esimerkkinsä avulla oman edun ja yhteisen hyvän rooleja nykyisissä kaupunkisuunnittelun käytännöissä, ja osoittaa ’hyvän tahdon’ ja osallistavan demokratian nurjan puolen. Omaa etua perustellaan usein yhteisellä hyvällä. Artikkeli osallistuu tärkeään keskusteluun kansalaisdemokratiasta kaupunkisuunnittelussa ja rakennetun ympäristön kehittämisestä.
Artikkeli on julkaistu Sosiologia-lehdessä 1/2014. Palkinnon saaja pitää artikkeliin perustuvan luennon tiistaina 12.5. klo 10.15.
Palkinnon tarkoituksena on kannustaa tutkijoita tekemään hyvää kaupunkitutkimusta kotimaisilla kielillä. Palkitut artikkelit tuovat uutta tietoa kaupunkitutkimuksen monitieteiselle kentälle ja ovat aiheenvalinnoiltaan, näkökulmiltaan ja käsittelyltään itsenäisiä, omaperäisiä ja kiinnostavia. Arvioinnissa kiinnitetään lisäksi huomiota huolelliseen ja selkeään ilmaisuun.
Palkinnosta kilpaili kaikkiaan 16 korkeatasoista artikkelia. Vuoden 2015 raatiin kuuluivat Lieven Ameel (puheenjohtaja) ja Samu Nyström Suomen Kaupunkitutkimuksen seurasta, Mervi Ilmonen ja Hilkka Lehtonen Yhdyskuntasuunnittelun seurasta, sekä Satu Kivelä ja Maija Faehnle Alue- ja ympäristötutkimuksen seurasta.
Palkinnosta ja aiempien vuosien palkituista tarkemmin: http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/vuoden-kaupunkikirjoitus-2/Julkaistu 12.5.2015
Takaisin

Hae sivustolta: