Vuoden 2014 Pietilä-palkinto Serum arkkitehdeille

Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus jakaa joka toinen vuosi Pietilä-palkinnon tunnustuk-sena merkittävästä työstä arkkitehtuurin uudistamiseksi. Palkinto myönnetään nuorelle arkkitehdille tai hänen ryhmälleen ja se on suuruudeltaan 7000 euroa.
RTS:n hallituksen nimittämään palkintolautakuntaan kuuluivat professori Markku Hed-man, Tampereen teknillinen yliopisto, arkkitehti Pauno Narjus, LPR-arkkitehdit Oy ja tekninen johtaja Gunnar Åström, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry.
Palkintolautakunta perusteli päätöstään seuraavasti:
”Serum arkkitehdit Oy ja sen osakkaat Antti Lehto, Vesa Humalisto ja Sami Heikkinen ovat työssään keskittyneet kaupunki- ja asuntosuunnitteluun. Valinta suuntautua näihin tehtäviin on ollut tietoinen. Heidän työskentelynsä keskeinen tavoite on tukea kestävän rakennetun ympäristön toteutumista ja tämän tavoitteen toteuttamisen kannalta ni-menomaan kaupunki- ja asuntosuunnittelu ovat keskeisimmät arkkitehtuurin suunnitte-lualat. He korostavat työskentelyssään arkkitehtuurin suhdetta ekologiaan, maisemaan, kulttuuriin ja historiaan. Heidän työskentelynsä perustuu analyyttiseen työtapaan, jonka tavoitteena on löytää kokonaisvaltainen ratkaisu kuhunkin suunnittelutehtävään. Tulok-sena on yhteiskunnallisen kontekstin tiedostavaa ja kestävän rakentamisen arvomaail-maa edustavaa arkkitehtisuunnittelua. Tässä suhteessa Serum edustaa tulevaisuuden arkkitehtuuritoimintaa parhaimmillaan. Tämän lisäksi Serum on töillään osoittanut, ettei aikamme ekologisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamaan pyrkivän ja vastuullisen arkkitehtuuritoiminnan tarvitse menettää vahvaa rakennustaiteellista luonnettaan. Serum on menestynyt kaikkiaan 20 arkkitehtuurialan kilpailussa viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Viimeisin kilpailumenestys on Kruunuvuorenrannan suunnittelua koskeneen kutsukilpailun 1. sija. Kilpailumenestyksen ohella Serum on jo ehtinyt osoittaa vahvaa osaamista käytännön suunnittelutehtävissä ja parhaillaan heillä on työn alla useita asuntosuunnittelun kohteita. Näissä ajankohtaisissa hankkeissa korostuvat aikamme hengen mukaisesti asukaslähtöisyys ja yhteisöllisyys.”Lisätietoja:
Merja Laitinen, merja.laitinenrakennustieto.fi, puh. 0207 476 301
Serum-arkkitehdit:
Antti-Markus Lehto, Vesa Humalisto, Sami Heikkinenhttp://www.serum.fiJulkaistu 29.8.2014
Takaisin

Hae sivustolta: