VTT: Vanhatkin asuinrakennukset korjattavissa energiatehokkaiksi

VTT:n tiedote 28.1.2013:
Kestävän korjausrakentamisen avulla voidaan vähentää huomattavasti energiankulutusta ja pienentää hiilijalanjälkeä. Vanhoja rakennuksia voidaan muuttaa parhaimmillaan peräti passiivirakennuksiksi. VTT on tutkinut MECOREN-hankkeessa Suomeen soveltuvia korjausmenetelmiä. Korjausinvestointi pienentää rakennuksen käyttökustannuksia ja nostaa sen arvoa.
Rakennetun ympäristön energiatehokkuuden merkittävä parantaminen yhdistettynä uusiutuviin energialähteisiin on kustannuksiltaan tehokkain tapa vähentää kasvihuonekaasuja. EU:n tavoite on vähentää kasvihuonekaasuja niin, että vuoteen 2050 vähennys on peräti 80 % verrattuna vuoden 1990 tasoon.
VTT:n koordinoimassa pohjoismaisessa MECOREN-hankkeessa on kehitetty menettelytapoja ja ohjeita kestävään korjausrakentamiseen. Tutkimuksen tulokset tukevat näkemystä, että vanhat rakennukset voidaan parhaimmillaan korjata energiatehokkuudeltaan vastaamaan passiivirakennusta. Passiivirakennuksessa tilojen lämmityksen energiantarve on pieni: 20 – 30 kWh/m2 lämmitettyä bruttoalaa kohti eli noin 25 – 35 kWh/m2 nettoalaa kohti. Uusiutuvan energian tuotanto rakennuksessa pienentää ostoenergian tarvetta, joten passiivitalon lämmityslasku voi olla hyvin pieni.
MECOREN-hanke osoittaa, että merkittävimmät energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen parannukset saadaan aikaan asuinrakennuksen vaipan lisäeristyksellä passiivitasoon sekä muuttamalla lämmitystapaa. Kun ilmatiiviyttä parannetaan, on samalla tarpeen korjata myös ilmanvaihto ja lisätä lämmön talteenottojärjestelmä poistoilmasta.
Perusteellisessa korjauksessa ovat tärkeitä huolellinen suunnittelu ja rakentaminen, erittäin hyvä lisäeristys ja ilmatiiviyden parantaminen, koneellinen ilmanvaihto ja tehokas lämmön talteenotto sekä energiatehokkaat ikkunat. Energiatehokas korjaaminen edellyttää, että sähkö- tai öljylämmitys muutetaan kaukolämpöön tai että hyödynnetään uusiutuvia energialähteitä.
Lue lisää:http://www.vtt.fi/news/2013/20130128_korjausrakentaminen.jspJulkaistu 29.1.2013
Takaisin

Hae sivustolta: