Valtion taitelija-apuraha kuudelle arkkitehdille

Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä toimivat taidetoimikunnat ovat jakaneet valtion taiteilija-apurahoja 298 ammattilaiselle. Hakemuksia tuli ennätysmäärä, runsaat 2 800. Määrä kasvoi edellisvuodesta lähes kymmenellä prosentilla.

Taiken rahoittama työskentely alkaa vuoden 2021 alusta. Taike päättää apurahojen jakautumisesta eri taiteenalojen kesken, mutta taidetoimikunnat jakavat itsenäisesti oman alansa apurahat. Apurahojen jakaminen perustuu valtion taiteilija-apurahoista annettuun lakiin.

Arkkitehtuurin osalta kolmivuotisen taiteilija-apurahan saa Tuomas Uusheimo (Helsinki). Yksivuotisen taiteilija-apurahan saavat Iiris Andersson (Helsinki), Kaisa Berry (Helsinki) ja Mika Savela (Helsinki). Puolivuotisen taiteilija-apurahan saavat Pekka Littow (Helsinki) ja Antti Pihkala (Turku).

Kaikki myönnetyt apurahat löytyvät osoitteesta taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset.

Hae sivustolta: