Valtion rakennustaidetoimikunta ottaa kantaa arkkitehtien koulutus- ja pätevyyskysymykseen

Toimikunta katsoo, että olosuhteissa, joissa arkkitehtikoulutuksen vaatimustaso nousee, ei tulisi tehdä ratkaisuja, jotka heikentävät koulutustasoa ja ovat ristiriidassa ammattipätevyyksiä koskevan EU-direktiivin vaatimusten kanssa.
Toimikunta katsoo myös, että suomalaisen arkkitehtuuriosaamisen mahdollisuudet kiristyvässä kilpailussa tulisi turvata luomalla Suomeen eurooppalaisen käytännön mukainen pätevyydentoteamisjärjestelmä ja siihen liittyvä ammatinharjoittajien rekisteri. Pätevyysvaatimuksissa tulee lähtökohtana olla se, että rakennuksen suunnittelijalta edellytetään yliopistotasoista arkkitehdin tutkintoa ja käytännön kokemusta.
Käytännön toimenpiteinä valtion rakennustaidetoimikunta esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle, että se luopuu rakennusarkkitehtikoulutukseen aloittamiseen tähtäävistä toimista ja käynnistää pikaisesti selvityksen yliopistoissa annettavan arkkitehtikoulutuksen kehittämistarpeista.
Sen tulisi myös ryhtyä yhdessä ympäristöministeriön kanssa toimenpiteisiin arkkitehdin ammatin pätevyydentoteamisjärjestelmän ja arkkitehtirekisterin aikaansaamiseksi.Julkaistu 30.4.2013
Takaisin

Hae sivustolta: