Vaikuttava arkkitehti -seminaari nyt katsottavissa

SAFAn liittovaltuuston kokouksen yhteydessä pidettiin Vaikuttava arkkitehti -seminaari, jossa esiintyivät SAFAn tulevaisuustyöryhmän puheenjohtaja Antti Ahlava ja Tulevaisuus on nyt -projektin vetäjä Eva Geitel.

 

Tulevaisuustyöryhmä aloitti toimintansa 2019, jolloin sille annettiin tehtäväksi tutkia arkkitehtuurin ja ammattikunnan tulevaisuuden kysymyksiä ja tehdä SAFAlle ehdotuksia toiminnan kehittämisestä niiden perusteella. Työryhmää puheenjohtajaa Ahlava. Ryhmän jäsenet edustavat kattavasti erilaisia arkkitehtien rooleja Eduskunnasta suunnittelutoimistoihin.

Liittovaltuuston seminaarissa työryhmä esitti ensimmäiset havaintonsa.

Tulevaisuus nyt – Future is Now -projekti tutkii arkkitehdin ja arkkitehtuurin roolia tulevaisuudessa ja uudessa normaalissa.

”Miten toimintaympäristön jatkuva muutos tulevaisuudessa vaikuttaa arkkitehtuuriin ja arkkitehdin rooliin?

Arkkitehtuurin konteksti monimutkaistuu, vaatimukset ja määräykset lisääntyvät ja teknologia muuttuu yhä hallitsevammaksi. Arkkitehtien rooli integraattorina ja yhdistäjänä korostuu sekä vaatimukset taitavalle viestinnälle ja kommunikoinnille kasvavat. Systeeminen ajattelu ja systeeminen johtaminen sekä tulevaisuuden ennakointi nousevat merkittäviksi ominaisuuksiksi. Tulevaisuudessa arkkitehtuuri on systeemien systeemin hallintaa, sen johtamista ja pitkäkestoisten tulevaisuuden visioiden luomista.

Millä työkaluilla arkkitehdit kykenisivät hallitsemaan tätä muutosta ja muuttamaan maailmaa omalta osaltaan kohti parempaa tulevaisuutta?”

Projektia vetävät Eva Geitel ja Anne Stenroos.

Hae sivustolta: