Vähä-Kiljavan kiinteistöjä kunnostetaan yhteistyössä Helsingin Maalariammattikoulun kanssa

Kolmivuotinen yhteistyö alkoi Kasinon ikkunoiden puitteiden kunnostuksella. Muun muassa rakennuksen välioviin on palautettu väritutkimuksen perusteella selvitetyt alkuperäiset värisävyt.

Teksti: Rosemarie Schnitzler
Kuvat: Arto Huttunen

SAFA on kuluvana keväänä solminut kolmivuotisen yhteistyösopimuksen Helsingin Maalariammattikoulun kanssa Vähä-Kiljavan kiinteistön maalauskunnostuksesta.

Yhteistyö lähti käyntiin vauhdilla. Työt aloitettiin irrottamalla Kasinon pienten ikkunoiden puitteet ja kuljettamalla ne maalariammattikoululle, jossa ne kunnostettiin perusteellisesti. Vuodelta 1939 oleva kaksikerroksinen päärakennus Kasino on arkkitehti Hugo Harmian suunnittelema.

Ikkunat maalarikoululla.

Kevään aikana Kiljavalla on pidetty kaksi erillistä kurssia, joiden aikana opiskelijat ovat opettajiensa johdolla maalanneet pienten ikkuna-aukkojen karmit ja ikkunapenkit, niin että kunnostetut puitteet saatiin asennettua takaisin paikoilleen. Lisäksi opiskelijat ovat maalanneet pääosan ensimmäisen kerroksen väliovista. Oviin palautettiin väritutkimuksen perusteella selvitetyt alkuperäiset värisävyt.

Kasinon keittiön heiluriovi.

 

Myös toisen kerroksen majoitushuoneitten ns. hyttien huonokuntoiset kattomaalaukset uusittiin perusteellisesti. Samassa yhteydessä myös katoissa olevat valurautaiset ilmanvaihtosäleiköt irroitettiin, niistä poistettiin maalit, haljenneita säleikköjä hitsattiin kokoon ja lopulta ne maalattiin.

Maalariammattikoulun innostusta kohteeseen osoitti mm. se, että he sovitun lisäksi tekivät Kasinon julkisivun koepesun. Tästä kävi ilmi, että vain rakennuksen eteläjulkisivu vaatii huoltomaalauksen ja muut julkisivut saadaan siistittyä pesemällä, eli maalausta voidaan vielä siirtää muutamilla vuosilla.

Kasinon yläkerran sviitin katto maalattiin.

Kesällä maalariammattikoulun kaksi opiskelijaa jatkavat oppisopimuksella töitä mm. Kasinon ja Majoituksen sokkeleita kunnostamalla. Tämän jälkeen yhteistyö jatkuu taas keväällä 2023.

Vähä-Kiljava on arkkitehti Väinö Vähäkallion ja Astrid Vähäkallion vuonna 1937 Suomen Arkkitehtiliitolle lahjoittama virkistysalue Sääksjärven rannalla, Hyvinkäällä. Alue on liiton käytössä ja erityisesti kesälomakaudella toiminta perinteisine kesätapahtumineen on vilkasta. 

Kasinon majoitushuoneiden säleiköt.
Salin ovet maalattuna.
Kasinon ikkunat takaisin asennetuina.

Hae sivustolta: