Uusi SKOL-ATL-SAFA-MARK-henkilöryhmittely tulee voimaan 1.5.2023

Suunnittelun ja konsultoinnin henkilöryhmittely on päivitetty alan vetovoima ja urakehitys huomioiden. Uudeksi ryhmittelyn hyväksyneeksi osapuoleksi on tullut Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK.

Pitkään ja laajasti käytössä ollut SKOL-ATL-SAFA-henkilöryhmittely on päivitetty ja uudeksi ryhmittelyn hyväksyneeksi osapuoleksi on tullut myös Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK. Alan keskeiseksi työkaluksi vakiintunutta henkilöryhmittelyä käytetään henkilöstön CV:issä, tilaajien tarjouspyynnöissä ja alan yritysten tarjouksissa ja hinnastoissa sekä henkilöstön ja palkkojen tilastoinnissa.

Uudistuksen tavoitteena on ollut alan vetovoiman parantaminen ja erityisesti nuorten osaajien sekä kokeneiden erityisasiantuntijoiden urakehityksen vahvistaminen. Lisäksi uudistuksessa on huomioitu uudistuva lainsäädäntö, alalle tulevan uuden henkilöstön koulutuksen muutokset sekä eri toimialojen monin tavoin laajentuneet ja monipuolistuneet tehtävät.

Alan koulutus- ja pätevyysvaatimuksissa seurattu lainsäädäntöä ja lisätty joustavuutta

Henkilöryhmittelyyn on tehty pieniä tarkennuksia ja rakennettu koulutus- ja kokemusvaatimuksiin sekä osaamiseen ja alanvaihtoon liittyvää joustoa, tehtäväkuvauksia on modernisoitu ja pätevyysvaatimukset päivitetty nykyistä lainsäädäntöä ja koulutustasoja vastaaviksi. Henkilöryhmän 03 edellyttämää kokemusvaatimusta on tarkistettu alaspäin yhdellä vuodella, henkilöryhmän 05 ammattitutkintopohjainen kokemusvaatimus on laskettu viiteen vuoteen ja henkilöryhmä 07 on poistettu. Lisäksi on täsmennetty käynnissä olevan siirtymäajan osalta kokeneiden opistotason tutkinnon suorittaneiden mahdollisuutta nousta edelleen ryhmään E ja rakennusmestareiden sekä teknikoiden ryhmään 02.

Alanvaihtajien, erityisasiantuntijoiden ja kansainvälisten tutkintojen haasteet on tunnistettu

Kokemusvuosien ja suoritettujen tutkintojen lisäksi ryhmittelyyn sijoittumisessa otetaan huomioon henkilön urakehitys, erityisosaaminen, ammattipätevyys, lisäkoulutus, tehtävien vaativuus ja itsenäisyys sekä työpanos. Kokemusvuosiin voidaan laskea mukaan myös opintojen aikainen työkokemus. Ulkomaisten tutkintojen osalta noudatetaan ammattipätevyyslain mukaista tutkintojen vastaavuuden tunnustamista. Toimialalta toiselle siirtyvien asiantuntijoiden ja suunnittelijoiden aiempi työkokemus huomioidaan ja lasketaan kokemusvuosiin soveltuvin osin. Tarkoituksena on myös kannustaa kokeneita erityisasiantuntijoita nykyistä laajemmin henkilöryhmän E käyttöön.

Uusi SKOL-ATL-SAFA-MARK-henkilöryhmittely tulee voimaan 1.5.2023

Henkilöryhmittely tulee voimaan ja korvaa entisen SKOL-ATL-SAFA-henkilöryhmittelyn 1.5.2023, jolloin henkilöiden sijoittuminen ryhmiin on suositeltavaa tarkistaa. Voimassa olevissa sopimuksissa uusi henkilöryhmittely suositellaan otettavaksi käyttöön erikseen sopimalla tai sopimuskauden vaihtuessa. Esitetyt perusteet henkilöiden sijoittamiseksi ovat ohjeellisia ja niitä voidaan soveltaa toimialakohtaisten erityspiirteiden ja tehtävien luonteen mukaan.

Lisätiedot: SKOL ry, Matti Kiiskinen, matti.kiiskinen@teknologiateollisuus.fi

Liite: SKOL-ATL-SAFA-MARK-henkilöryhmittely 2023

Hae sivustolta: