UUDEN DESIGN- JA ARKKITEHTUURIMUSEOKOKONAISUUDEN TOTEUTTAMISTA SELVITETÄÄN

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki selvittävät yhteistyössä Designmuseon säätiön ja Suomen arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiön kanssa kansainvälistä huipputasoa edustavan design- ja arkkitehtuurimuseokokonaisuuden toteuttamisvaihtoehtoja.
Tavoitteena on luoda suuntaviivat Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon toiminnan uudistamiselle. Lähtökohtana on museoiden roolin vahvistaminen ja tavoitteena paikallisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen vaikuttavuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen.
Selvityshankkeessa tunnistetaan museoiden tarpeet, vahvuudet ja synergiamahdollisuudet. Tavoitteena on sellaisen museotoiminnan ja matkailukohteen toteuttaminen, joka palvelee monipuolisesti erilaisia yleisöjä ja yhteistyöverkostoja. Hankkeen voimavarana ovat museoiden ainutlaatuiset suomalaisen designin ja arkkitehtuurin kokoelmat ja tietovarannot, pitkä kokemus museotoiminnasta sekä museoiden asiantuntijuus ja yhteistyöverkostot.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki yhteistyössä museoiden kanssa tunnistavat myös, että yhteinen museorakennus on mahdollisesti olennainen osa ratkaisua. Uusi rakennus ei kuitenkaan yksin ratkaise museoiden toimintaan liittyviä kehittämistarpeita eikä kansainvälisesti ja sisällöllisesti korkeatasoisen kohteen syntymistä kävijöille.
Selvityksestä vastaa hankeryhmä, jota johtaa toimitusjohtaja Tuomas Auvinen. Hankeryhmän muut jäsenet ovat strategia- ja luova johtaja Mirkku Kullberg ja kehittäjä Ulla Teräs. Selvitystyötä seuraa valtion, kaupungin ja museoiden osoittama tukiryhmä. Selvitystyö aloitetaan 20.3.2018 ja hankeryhmä luovuttaa lopullisen raportin selvitykseksi 15.6.2018 mennessä.Julkaistu 6.4.2018
Takaisin

Hae sivustolta: