Työssäkäynti opintojen ohessa kannattaa

Tekniikan Akateemiset tiedottaa 9.5.2012:
Yli puolet vuonna 2011 valmistuneista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeista oli löytänyt työpaikan opintojen aikana syntyneiden työelämäkontaktien avulla. Vastavalmistuneista 90 prosenttia näki opintojen aikaisen työkokemuksen kasvattaneen heidän osaamistaan.
Opiskelun ohessa työskennellessä paranivat paitsi omaan opintoalaan liittyvä osaaminen ja teorian soveltaminen käytäntöön, myös ongelmanratkaisu- ja ihmissuhdetaidot sekä valmiudet projektien hallintaan. Tällaisia tuloksia saatiin TEKin tekemästä kyselystä vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille.Työssäkäynti ei ole läheskään aina hidaste
Kyselyyn vastanneista noin 60 prosenttia kertoi, ettei työssäkäynti ollut vaikuttanut heidän opintojensa etenemiseen lainkaan. Valmistuneilla oli takanaan keskimäärin 1,5 vuotta opintojen aikana kertynyttä työkokemusta. Siitä noin kaksi kolmasosaa liittyi omaan opintoalaan. Lisää oman alan työkokemusta karttui diplomityötä tehdessä.
­­- Opintojen hidastumisesta töissä käynnin takia puhutaan paljon, mutta hyödyt ovat selvästi haittoja suuremmat, sanoo TEKin yksikönjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki.
– Työkokemus tukee valmistuvan osaamista ja työelämävalmiuksia sekä parantaa mahdollisuuksia työllistyä koulutusta vastaaviin tehtäviin.Tavoitteeksi opintojen ja työn yhteensovittaminen
Työssä oppimista pitäisikin Korhonen-Yrjänheikin mielestä hyödyntää nykyistä enemmän yliopisto-opinnoissa. Opintojen ja työn yhteensovittaminen tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon opetuksen ja opintojen suunnittelussa.
– Työstä sinänsä opitaan paljon, mutta olisi tärkeää lisäksi peilata opittua ja yhdistää se yliopistossa opittuihin asioihin, huomauttaa Korhonen-Yrjänheikki.
– Lisäksi työskentelyjaksoille pitäisi asettaa konkreettiset osaamistavoitteet, jotta ne sulautuisivat nykyistä saumattomammin osaksi tutkintoa. Samalla yhteydet työelämän ja yliopiston välillä tiivistyisivät.
TEK toteutti vuonna 2011 valmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille sijoittumis- ja palautekyselyn, joka toteutettiin yhteistyössä Oulun yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa. Kyselyyn vastasi yhteensä 550 vastavalmistunutta tekniikan akateemista.Julkaistu 8.5.2012
Takaisin

Hae sivustolta: