Tuuliniityn ideakutsukilpailu ratkesi

Lehdistötiedote 15.3.2013 Asuntosäätiö
Asuntosäätiön ja Metsäliitto Osuuskunnan (Metsä Wood) järjestämä ideakutsukilpailu Espoon Tapiolan Tuuliniityn puukerrostaloalueesta yhteistyössä Suomen arkkitehtiliiton SAFA:n, Espoon kaupungin ja Aalto-yliopiston kanssa on saatu päätökseen. Kilpailun tarkoituksena oli löytää alueen asemakaavamuutoksen pohjaksi luovia kortteliratkaisuja, jotka ovat korkeatasoisia sekä teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia. Ratkaisujen edellytettiin mahdollistavan puurakenteisen asuntoarkkitehtuurin ja rakentavan uutta, Tapiolan henkeen perustuen.
Tuuliniitty sijoittuu Tapiolan ydinkeskustaan tulevan metroaseman ja palveluiden välittömään läheisyyteen. Puurakenteinen alue tulee olemaan olennainen osa uudistunutta Tapiolaa.
Kilpailuun kutsuttiin neljä arkkitehtitoimistoa: Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Pulkkinen Oy, Arkkitehtitoimisto HMV Oy, Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy ja Verstas Arkkitehdit Oy. Kaikki ehdotukset olivat ansiokkaasti ja taitavasti tutkittuja suunnitelmia, jotka eri painotuksin ottivat huomioon kilpailulle asetetut tavoitteet
Tuomaristo valitsi voittajaksi Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:n kilpailuehdotuksen ”tiebreak”. Ehdotusta olivat toteuttamassa seuraavat henkilöt: Suunnittelijat arkkitehti SAFA Jukka Turtiainen, arkkitehti SAFA Ulla Saarinen, arkkitehti Janne Jylkäs ja arkkitehtiopiskelija Tuomas Saarinen. Avustajina toimivat arkkitehti SAFA Meri Murto, arkkitehti Juuso Ilonen, arkkitehti Luc Degol, arkkitehti Jouni Karttinen, DI Seppo Karppinen liikennesuunnittelun osalta ja maisema-arkkitehti Antti-Jaakko Koskenniemi hulevesien osalta.
Kilpailun arvostelussa kiinnitettiin huomiota siihen, että ehdotus oli kaupunkikuvallisesti, arkkitehtonisesti ja ekologiselta ratkaisultaan korkeatasoinen. Arvostelussa painotettiin kilpailuehdotuksen kaupunkikuvallista kokonaisnäkemystä, alueen identiteettiä luovia ominaisuuksia ja ratkaisun toimivuutta sekä kehityskelpoisuutta, ei vielä yksityiskohtia.
”Olemme erittäin iloisia siitä, että voittanut ehdotus noudattaa Tapiolan henkeä ja hyväksi koettuja ratkaisuja toimivaan asuinympäristöön”, toteaa kilpailun tuomariston puheenjohtajana toiminut Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen.
Kilpailun jälkeen Asuntosäätiö ja Metsäliitto Osuuskunta (Metsä Wood) ryhtyvät yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa laatimaan asemakaavaa Tuuliniityn asuinalueelle. Tavoitteena on ripeä eteneminen asiassa.
Lisätietoja kilpailusta ja alueesta löytyy osoitteesta: www.tuuliniitty.fi
Puhelimitse toimitusjohtaja Esa Kankainen, Asuntosäätiö, puh. 040 758 5580 tai kilpailusihteeri Juhani Karanka, arkkitehti SAFA, Sito Oy, puh. 040 183 4162.Lue lisääJulkaistu 18.3.2013
Takaisin

Hae sivustolta: